Itgenclr070 Twinfield pijplijn Twinfield.Views.GeneralLedgerAccountMappings@tfd

In Azure Data Factory gebruiken we de Twinfield koppeling voor twee pijplijnen:

  1. Twinfield.Twinfield.GeneralLedgerDetails@tfd
  2. Twinfield.Views.GeneralLedgerAccountMappings@tfd

Sinds vanochtend faalt 2 met onderstaande error, 1 werkt prima.

Failure happened on ‘Source’ side. ‘Type=Microsoft.OData.Core.ODataException,Message=Invalid JSON. A comma character ‘,’ was expected in scope ‘Array’. Every two elements in an array and properties of an object must be separated by commas.,Source=Microsoft.OData.Core,’

De pijplijnen zijn identiek opgebouwd behoudens het pad zoals te zien is bij 1 & 2.

Waar gaat het mis?

Deze foutmelding in Azure Data Factory is van het type “catch-all”. De exacte details zijn terug te vinden in Invantive Bridge Online Monitoring.

Welke melding (code en tekst) staat er in Invantive Bridge Online Monitoring?

Wanneer heeft deze pipeline voor het laatst succesvol gedraaid?

De pijplijn draait elke ochtend, heeft gisterochtend voor het laatst succesvol gedraaid.

itgenclr070
There is an error in XML document (1, 877).
Input string was not in a correct format.

Monitoring fase:

Message code: itgenimg018
Description: Response headers: Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains; preload, X-Robots-Tag: none, x-cache: Miss from Invantive Response Cache, Last-Modified: Tue, 17 Jan 23 03:01:18 GMT, Cache-Control: private,immutable,max-age=57600,stale-while-revalidate=57600, ETag: “2023011703011896-8B383DCEAA1D9CA221E4D02BDF9CA36E”, Content-Type: application/json; odata.metadata=minimal; odata.streaming=true, OData-Version: 4.0

Het probleem is gereproduceerd en wordt veroorzaakt door de wijzigingen en uitbreidingen voor Twinfield tijdens de frozen period. Er zal gewerkt worden aan een oplossing. Zodra in productie genomen wordt dit topic aangevuld.

Deze foutmelding wordt veroorzaakt door nieuwe functionaliteit voor interactieve applicaties die na de frozen period in productie genomen is. Deze veroorzaakt onverwachte foutmeldingen met tussenvallen die bij het testen niet naar voren gekomen zijn.

Voorlopig is de oude release van voor 15 januari 2023 terug in productie genomen. In de komende tijd zullen de problemen onderzocht worden en opgelost. Daarna zal weer een nieuwe versie in productie genomen worden.

Recente toevoegingen zijn hiermee ongedaan gemaakt. De functionaliteit blijft wel beschikbaar voor Invantive App Online.

Sinds vanochtend werkt de pijplijn weer. Bedankt voor de hulp.

Een nieuwe release van Invantive Bridge Online is zojuist in productie genomen. Advies is om voor zekerheid de pijplijn nogmaals te draaien. Mocht het niet werken, gelieve dan een antwoord toe te voegen met de melding.

Deze views zijn sterk verbeterd qua prestaties; er bleek een foutieve aanname in te zitten qua wel/niet partitioneren.

Zie View Twinfield.Views.GeneralLedgerAccountMappingAccounts@tfd laad alle records die vallen onder licentie voor meer informatie.