Row has no values. (ExactOnlineREST.Incremental.SalesOrderLinesIncremental). (itgenoda483)

Sinds twee dagen krijg ik deze foutmelding in de monitor en in Azure Data Factory:

Failure happened on ‘Source’ side.
‘Type=Microsoft.OData.Core.ODataException,Message=Invalid JSON.
A comma character ‘,’ was expected in scope ‘Array’.
Every two elements in an array and properties of an object must be separated by commas.,
Source=Microsoft.OData.Core,’

op de tabel ExactOnlineREST.Incremental.SalesOrderLinesIncremental.

Complete foutmelding in de monitor is itgenoda483:

Query:

select t.*
from   ExactOnlineREST.Incremental.SalesOrderLinesIncremental@eol t
where  ([OrderDate] >= to_date('20210101', 'YYYYMMDD')

Alle andere tabellen (ook enkele grote zoals TransactionLinesIncremental) werken prima!

Deze foutmelding geeft aan dat er ongeldige gegevens teruggegeven worden door Exact Online. Ik ga kijken of ik wat kan herleiden in de logging.

Zaterdag en zondag is het allemaal weer helemaal goed gegaan, ik vermoed dus dat het probleem weer is opgelost.

Een vergelijkbare foutmelding is opgetreden bij een andere gebruiker, maar dat bleek niet op Exact Online te zijn.

De foutmelding is:

itgenoda483
Row has no values.

Het ging meteen fout bij de eerste API call:

/api/v1/712524/sync/SalesOrder/SalesOrders?$filter=Timestamp+gt+12686120535L&$select=Timestamp,AmountDC,…,UseDropShipment,VATAmount,VATCode,WarehouseID,YourRef,SalesChannel

We zullen een release die extra analytische informatie verzamelt in productienemen opdat bij herhaling de oorzaak beter onderzocht kan worden.

Is dit probleem nog recent opgetreden bij het uitlezen van de SalesOrderLinesIncremental?

Deze vraag is automatisch gesloten na tenminste 2 weken inactiviteit nadat een mogelijk passend antwoord is gegeven. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.