Kan de aanpassingen niet op de server opslaan. Fout geretourneerd: 'OLE DB- of ODBC-fout

Bij het ophalen van gegevens in Power BI krijg ik een foutmelding op de tabel SalesOrderlinesIncremental:

Kan de aanpassingen niet op de server opslaan. Fout geretourneerd: 'OLE DB- of ODBC-fout: [DataSource.Error] OData: Invalid JSON. A comma character ‘,’ was expected in scope ‘Array’. Every two elements in an array and properties of an object must be separated by commas… '.

Ik lees in een ander topic wellicht Power BI updaten, maar laatste update is reeds aanwezig.

Betreft enkel, specifiek de genoemde tabel, overig werken wel.

Hoe op te lossen?

De oorzaak is te vinden in Invantive Bridge Online Monitoring en/of in het scherm “Systeemberichten”:

itgenrst007: The metadata of the columns 'AmountDiscount', 'AmountDiscountExclVat' specifies that null values should not appear, but there is a null value in row #54. Ensure that the nullable property in the metadata matches the values.

In het veld YourRef staat “Email 21-11-2012”.

De Exact Online API server geeft blijkbaar een lege waarde terug voor het veld AmountDiscount en AmountDiscountExclVat op tenminste één verkooporderregel, terwijl dit niet verwacht wordt. Invantive SQL geeft er de voorkeur aan om een foutmelding te geven in plaats van stilletjes de fout te ignoreren en te vervangen door bijvoorbeeld 0.

Dit kan een bug zijn in Invantive SQL of Exact Online, of terecht melding van datacorruptie in de Exact database.

De foutmelding OData: Invalid JSON komt vaker voor als Power BI de data set niet goed kan verwerken. Meer tips om de oorzaak te achterhalen staan in DataSource.Error: OData: Invalid JSON. A comma character ',' was expected in scope 'Array'. Every two elements in an array and properties of an object must be separated by commasw.

Advies is om delegatie te geven zodat het onderzocht kan worden.

Dank voor de heldere uitleg. Betreft hier een order uit 2012, data die niet nodig is.

Is er een manier om deze foutieve waarde er al uit te filteren alvorens de tabel in te laden? Of de null waarden te vervangen voor een 0 met jullie applicatie?

In algehele zin verwacht ik niet snel antwoord van exact, maar zou graag met de incremental tabel werken. De juiste waarde voor de error is 0.

Persoonlijk zou ik het niet erg vinden als een dergelijke fout vervangen word voor een 0.

Na overleg en analyse intern is besloten om deze twee velden optioneel te maken. Dit zal met de volgende versie meekomen. Naar verwachting zal dat in de loop van deze week zijn.

Ter volledigheid: voor marketingsoftware zoals Teamleader wordt nog wel eens een workaround gemaakt omdat de datakwaliteit niet goed is. Voor boekhoudsoftware proberen we dat absoluut te vermijden tenzij het verklaarbaar is.