Itgenclr083 of itgenclr094 (404) niet gevonden Chromium

Bij het gebruik van internettable en HTTPDownload@DataDictionary treedt momenteel (30 november 2022) een grote storing op; hierdoor is het niet meer mogelijk om deze twee methodes voor het uitlezen van Internet-data te gebruiken.

De melding is:

itgenclr083
De externe server heeft een fout geretourneerd: (404) Niet gevonden.
Er is een onbekende fout opgetreden.
https://chromium.googlesource.com/chromium/src/net/+/master/http/transport_security_state_static.json?format=TEXT

Het openen van de genoemde URL leidt tot de volgende webpagina:

NOT_FOUND: Requested entity was not found
[type.googleapis.com/google.rpc.LocalizedMessage]
locale: “en-US”
message: “Cannot parse URL as a Gitiles URL”
[type.googleapis.com/google.rpc.RequestInfo]
request_id: “…”

Oorzaak is de verhuizing van de locatie van de HSTS-database die gebruikt wordt om te bepalen of een Internet-host daarin voorkomt.

De nieuwe locatie is schijnbaar:

https://chromium.googlesource.com/chromium/src/net/+/refs/heads/main/http/transport_security_state_static.json?format=TEXT

In release 22.0.451 en nieuwer, en BETA-release 22.1.105 en nieuwer, zal een verbetering doorgevoerd zijn. Ten eerste wordt de URL gecorrigeerd, ten tweede wordt het falen van de download toegestaan en zal het veld HOST_ON_HSTS_PRELOAD_LIST dan null kunnen zijn. Tenslotte zal een vaste basislijst meegeleverd worden. In de BETA-releases zal een succesvol eerder gedownloade versie ook gebruikt worden.