Itgenclr083 foutmeldingen bij gebruik Exact Online XML tabellen sinds 10 mei 20:00 UTC

Sinds vanochtend 11 mei 2022 treedt bij het uitlezen van de XML Exact Online tabellen zoals BalanceLinesPerPeriod regelmatig een foutmelding itgenclr083 op. Dit behelst een foutmelding bij het downloaden via HTTP.

Het probleem treedt niet consistent op. Normaliter treedt dit probleem intensief op tijdens een nachtelijke aanpassing van Exact Online zoals op de vroege ochtend van 5 mei. Ook komt het enkele keren per dag voor tijdens normaal gebruik, maar in minder dan 1/10e promille van de downloads.

De itgenclr083 foutmelding treedt sinds gisteravond 20:00 UTC (tien uur Nederlandse tijd) frequent op. Op dit moment treedt het probleem nog steeds frequent op.

Advies is om downloads te herhalen; het real-time karakter van Invantive Cloud en SQL zorgt er voor dat verwerkingsproblemen bij Exact Online meteen zichtbaar worden, maar ook het oplossen leidt meteen tot een verbetering.

Het probleem lijkt telkens een HTTP-status 503: Service Unavailable te zijn.

Dit topic zal bijgewerkt worden indien er meer informatie beschikbaar komt.

Problem seems to be caused by an Akamai block due to alleged scraping. From another Exact partner (thanks Alex of Vontis) we received message that they had exactly the same 503 issue with XML and Akamai starting this week. Contact has been established for whitelisting.

Mogelijk wordt het alleen-XML karakter veroorzaakt door de Akamai load balancer voor de XML API-oproepen naar Exact Online. De XML API’s hebben andere snelheidslimieten dan de REST API’s.

De blokkade wordt waarschijnlijk op IP-adres getriggerd, waarschijnlijk door een trigger die een te frequent overschrijden uit een ingestelde regel registreert.

Het probleem kan zichtbaar worden gemaakt door een browser te openen op https://start.exactonline.nl. Blokkades worden sinds afgelopen maandag op veel apparaten automatisch geactiveerd, ook als er gebruik gemaakt wordt van andere software dan Invantive voor het koppelen met Exact Online.

Het probleem treedt uitsluitend op bij het gebruik van de XML API’s. De REST API’s zoals TransactionLinesIncremental ervaren geen problemen.

Een melding ziet er ongeveer zo uit:

Toegang geweigerd

Beste gebruiker van Exact Online,
Ons netwerk voor contentlevering heeft schadelijk verkeer vanuit uw netwerk gedetecteerd en u de toegang tot Exact Online ontzegd. Meestal ligt de oorzaak hiervan bij de scantools en web scrapers die op uw netwerk actief zijn.
Hebt u dit bericht onterecht ontvangen? Neem dan contact op met Support.
Als u contact opneemt, vermeld dan het volgende referentienummer: 18.cd465b68.1652265269.487ff2
Onze excuses voor het ongemak.
Met vriendelijke groeten,
Het Exact Online-team

Via bijvoorbeeld de DevTools van Chrome is te zien dat de HTTP status 503 is op de pagina zelf. Een tweetal ontbrekende afbeeldingen geven daarnaast een 403 melding. Het referentienummer kan variëren, en bijvoorbeeld ook “18.1ff06e68.1652265210.2ec1c85” zijn. Het referentienummer is nodig om het IP-adres te laten whitelisten; het is niet mogelijk om met alleen het IP-adres een whitelist entry op Akamai te krijgen.

De gebruikte HTML is te vinden door onderstaande groep open te vouwen.

Vanaf release 22.0.184 zal itgenclr083 gesplitst worden voor Exact Online Akamai meldingen naar itgenexl160 voor eenvoudiger herkenning.

HTML
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <base href="/maintenance/" />
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width" />
  <title>Exact Online</title>

  <!-- Temporary hack -->
  <!-- bootstrap -->
  <style>
  /*! normalize.css v3.0.1 | MIT License | git.io/normalize */
... circa 10.000 regels CSS ...
  </style>
  <!-- jquery -->
  <script>
  /*! jQuery v1.11.0 | (c) 2005, 2014 jQuery Foundation, Inc. | jquery.org/license */ ! function (a, b) {
... circa 4.000 regels JavaScript
  </script>
  <!-- akamai -->
  <script>
  var EUCC = "IE";
  </script>
  <!-- hacky mchackface -->
  <script>
  </script>
</head>

<body>
  <div id="nl">
  <!-- WAF ERROR PAGE HTML CODE FOR THE NETHERLANDS -->
  <div class="login-header">
   <div class="container ex-layout-large">
   <div class="row">
    <div class="ex-column-large">
    <a href="https://www.exact.com/nl/exact-online/" target="_blank">
     <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="169" viewBox="-64 -14 169 68"
     enable-background="new -64 -14 169 68">
     <path fill="#ED1C24"
      d="..." />
     <path
      d="..." />
     </svg>
    </a>
    <div class="pull-right">
     <select class="form-control ex-select ex-margin-top">
     <option class="dutch">Nederlands</option>
     <option class="english">English</option>
     </select>
    </div>
    </div>
   </div>
   </div>
  </div>
  <div class="login-content">
   <div class="container ex-layout-large">
   <div class="row">
    <div class="ex-column-small ex-centered invisible login-content-inner">
    <div id="maintenance" class="login-maintenance ex-margin-vertical">
     <ul>
     <li>
      <!-- Dutch -->
      <div class="login-form NL">
      <h2>Toegang geweigerd</h2>
      <p>
       <strong>Beste gebruiker van Exact Online,</strong>
      </p>
      <p>
       Ons netwerk voor contentlevering heeft schadelijk verkeer vanuit uw netwerk
       gedetecteerd en u de toegang tot Exact Online
       ontzegd. Meestal ligt de oorzaak hiervan bij de scantools en web scrapers
       die
       op uw netwerk actief zijn.
      </p>
      <p>
       Hebt u dit bericht onterecht ontvangen? Neem dan contact op met Support.
      </p>
      <p>
       Als u contact opneemt, vermeld dan het volgende referentienummer:
       <strong>18.ff06e68.1652265875.1b012f1</strong>
      </p>
      <p>
       Onze excuses voor het ongemak.
      </p>
      <p>
       <br />
       <br /> Met vriendelijke groeten,
       <br /> Het Exact Online-team
      </p>
      </div>
      <!-- English -->
      <div class="login-form EN">
      <h2>Access Denied</h2>
      <p>
       <strong>Dear Exact Online user, </strong>
      </p>
      <p>
       Our content delivery network has detected malicious traffic that comes from
       your network and denies you access to Exact Online.
       Most likely this is the result of scanning tools or web scrapers that run in
       your network.
      </p>
      <p>
       If you think you’ve received this message in error, please visit our Support
       page for assistance.
      </p>
      <p>
       When you contact Support, please include your reference number:
       <strong>18.ff06e68.1652265875.1b012f1</strong>
      </p>
      <p>
       We apologise for the inconvenience.
      </p>
      <p>
       <br />
       <br /> Kind regards,
       <br /> The Exact Online team
      </p>
      </div>
     </li>
     </ul>
    </div>
    </div>
   </div>
   </div>
  </div>
  <div class="login-footer">
   <div class="container ex-layout-large">
   <div class="row">
    <div class="ex-column-small">
    <!-- Dutch -->
    <div class="login-footer-block ex-padding NL">
     <div class="login-footer-block__title">Hulp nodig?</div>
     <div class="login-footer-block__content">
     <ul>
      <li class="clearfix">
      <div class="helpdesk-item">
       <div class="helpdesk-item__icon">
       <svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
        xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
        viewBox="0 0 19 19" enable-background="new 0 0 19 19"
        xml:space="preserve" width="20">
        <circle fill="#9F9F9F" cx="9.5" cy="9.5" r="9.5" />
        <g>
        <path fill="#FFFFFF"
         d="..." />
        <rect x="8.8" y="13" fill="#FFFFFF" width="1.3" height="1.4" />
        </g>
       </svg>
       </div>
       <div class="helpdesk-item__text">Ga naar het
       <a href="https://support.exactonline.com/" target="_blank">Exact
        Online Help center</a>
       </div>
      </div>
      </li>
      <li class="clearfix">
      <div class="helpdesk-item">
       <div class="helpdesk-item__icon">
       <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="20" viewBox="0 0 20 20"
        enable-background="new 0 0 20 20">
        <path fill="#9F9F9F"
        d="..." />
       </svg>
       </div>
       <div class="helpdesk-item__text">of bel ons op 015-711 51 00</div>
      </div>
      </li>
     </ul>
     </div>
    </div>
    <!-- English -->
    <div class="login-footer-block ex-padding EN">
     <div class="login-footer-block__title">Need help?</div>
     <div class="login-footer-block__content">
     <ul>
      <li class="clearfix">
      <div class="helpdesk-item">
       <div class="helpdesk-item__icon">
       <svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
        xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
        viewBox="0 0 19 19" enable-background="new 0 0 19 19"
        xml:space="preserve" width="20">
        <circle fill="#9F9F9F" cx="9.5" cy="9.5" r="9.5" />
        <g>
        <path fill="#FFFFFF"
         d="..." />
        <rect x="8.8" y="13" fill="#FFFFFF" width="1.3" height="1.4" />
        </g>
       </svg>
       </div>
       <div class="helpdesk-item__text">Go to the
       <a href="https://support.exactonline.com/community/s/knowledge-base?language=en_GB#All-All-HNO-Content-resources-eol-files-exactonlinehelpcenter"
        target="_blank">Exact Online
        Help center</a>
       </div>
      </div>
      </li>
      <li id="HelpDesk_CallCenterSection" class="clearfix">
      <div class="helpdesk-item">
       <div class="helpdesk-item__icon">
       <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="20" viewBox="0 0 20 20"
        enable-background="new 0 0 20 20">
        <path fill="#9F9F9F"
        d="..." />
       </svg>
       </div>
       <div class="helpdesk-item__text">or call us at 015-711 51 00</div>
      </div>
      </li>
     </ul>
     </div>
    </div>
    </div>
   </div>
   </div>
   <div class="login-footer__bottom">
   <div class="container ex-layout-large">
    <div class="row">
    <div class="ex-column-large">
     <!-- Dutch -->
     <ul class="pull-right NL">
     <li>
      <a href="https://www.exact.com/nl/privacy-statement/" target="_blank">
      Privacybeleid
      </a>
     </li>
     <li>
      <a href="https://www.exact.com/nl/disclaimer/" target="_blank">
      Disclaimer
      </a>
     </li>
     <li>
      <a href="https://www.exact.com/global/overview-exact-terms-and-conditions/#Netherlands_IB"
      target="_blank">
      Exact Online Voorwaarden
      </a>
     </li>
     </ul>
     <!-- English -->
     <ul class="pull-right EN">
     <li>
      <a href="https://www.exact.com/global/privacy-statement/" target="_blank">
      Privacy statement
      </a>
     </li>
     <li>
      <a href="https://www.exact.com/global/legal-disclaimer/" target="_blank">
      Disclaimer
      </a>
     </li>
     <li>
      <a href="https://www.exact.com/global/overview-exact-terms-and-conditions/#Netherlands_IB"
      target="_blank">
      Exact Online Terms &amp; Conditions
      </a>
     </li>
     </ul>
    </div>
    </div>
   </div>
   </div>
  </div>
  </div>
  <div id="es">
  <!-- WAF ERROR PAGE HTML CODE FOR SPAIN -->
  <div class="login-header">
   <div class="container ex-layout-large">
   <div class="row">
    <div class="ex-column-large">
    <a href="https://www.exact.com/es/" target="_blank">
     <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="169" viewBox="-64 -14 169 68"
     enable-background="new -64 -14 169 68">
     <path fill="#ED1C24"
      d="..." />
     <path
      d="..."
      fill="#fff" /> </svg>
    </a>
    <div class="pull-right">
     <select class="form-control ex-select ex-margin-top">
     <option class="spanish">Español</option>
     <option class="catalan">Català</option>
     <option class="english">English</option>
     </select>
    </div>
    </div>
   </div>
   </div>
  </div>
  <div class="login-content">
   <div class="container ex-layout-large">
   <div class="row">
    <div class="ex-column-small ex-centered invisible login-content-inner">
    <div id="maintenance" class="login-maintenance ex-margin-vertical">
     <ul>
     <li>
      <!-- Spanish -->
      <div class="login-form ES">
      <h2>Acceso denegado</h2>
      <p>
       <strong>Estimado usuario de Exact Online: </strong>
      </p>
      <p>
       Nuestra red de entrega de contenido ha detectado tráfico malicioso
       procedente de su red y, por tanto, le deniega el acceso
       a Exact Online. Lo más probable es que se deba al uso en su red de
       herramientas
       de digitalización o web scrapers (extensiones de extracción de contenido).
      </p>
      <p>
       Si cree que ha recibido este mensaje por error, visite la página de Soporte
       para obtener ayuda.
      </p>
      <p>
       Cuando contacte con Soporte, indique su número de referencia:
       <strong>18.ff06e68.1652265875.1b012f1</strong>
      </p>
      <p>
       Sentimos las molestias.
      </p>
      <p>
       <br />
       <br /> Atentamente,
       <br /> El equipo de Exact Online
      </p>
      </div>
      <!-- Catalan -->
      <div class="login-form CA">
      <h2>Accés denegat</h2>
      <p>
       <strong>Benvolgut usuari d'Exact Online, </strong>
      </p>
      <p>
       La nostra xarxa de lliurament de contingut ha detectat trànsit maliciós
       procedent de la vostra xarxa i us denega l'accés
       a Exact Online. El més probable és que sigui conseqüència de l'ús a la
       vostra
       xarxa d'eines de digitalització o raspadors web (extensions d'extracció de
       contingut).
      </p>
      <p>
       Si penseu que heu rebut aquest missatge per error, visiteu la pàgina de
       Suport per obtenir ajuda.
      </p>
      <p>
       Quan contacteu amb Suport, indiqueu el vostre número de referència:
       <strong>18.ff06e68.1652265875.1b012f1</strong>
      </p>
      <p>
       Disculpeu les molèsties.
      </p>
      <p>
       <br />
       <br /> Cordialment,
       <br /> L'equip d'Exact Online
      </p>
      </div>
      <!-- English -->
      <div class="login-form EN">
      <h2>Access Denied</h2>
      <p>
       <strong>Dear Exact Online user, </strong>
      </p>
      <p>
       Our content delivery network has detected malicious traffic that comes from
       your network and denies you access to Exact Online.
       Most likely this is the result of scanning tools or web scrapers that run in
       your network.
      </p>
      <p>
       If you think you’ve received this message in error, please visit our Support
       page for assistance.
      </p>
      <p>
       When you contact Support, please include your reference number:
       <strong>18.ff06e68.1652265875.1b012f1</strong>
      </p>
      <p>
       We apologise for the inconvenience.
      </p>
      <p>
       <br />
       <br /> Kind regards,
       <br /> The Exact Online team
      </p>
      </div>
     </li>
     </ul>
    </div>
    </div>
   </div>
   </div>
  </div>
  <div class="login-footer">
   <div class="container ex-layout-large">
   <div class="row">
    <div class="ex-column-small">
    <!-- Spanish -->
    <div class="login-footer-block ex-padding ES">
     <div class="login-footer-block__title">Necesita ayuda?</div>
     <div class="login-footer-block__content">
     <ul>
      <li class="clearfix">
      <div class="helpdesk-item">
       <div class="helpdesk-item__icon">
       <svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
        xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
        viewBox="0 0 19 19" enable-background="new 0 0 19 19"
        xml:space="preserve" width="20">
        <circle fill="#9F9F9F" cx="9.5" cy="9.5" r="9.5" />
        <g>
        <path fill="#FFFFFF"
         d="..." />
        <rect x="8.8" y="13" fill="#FFFFFF" width="1.3" height="1.4" />
        </g>
       </svg>
       </div>
       <div class="helpdesk-item__text">Ir a
       <a href="https://support.exactonline.com/community/s/knowledge-base?language=es_ES#All-All-HNO-Content-resources-eol-files-exactonlinehelpcenter"
        target="_blank">Exact Online
        Help center</a>
       </div>
      </div>
      </li>
      <li class="clearfix">
      <div class="helpdesk-item">
       <div class="helpdesk-item__icon">
       <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="20" viewBox="0 0 20 20"
        enable-background="new 0 0 20 20">
        <path fill="#9F9F9F"
        d="..." />
       </svg>
       </div>
       <div class="helpdesk-item__text">o llámenos +34 902 504 114</div>
      </div>
      </li>
     </ul>
     </div>
    </div>
    <!-- Catalan -->
    <div class="login-footer-block ex-padding CA">
     <div class="login-footer-block__title">Necessita ajuda?</div>
     <div class="login-footer-block__content">
     <ul>
      <li class="clearfix">
      <div class="helpdesk-item">
       <div class="helpdesk-item__icon">
       <svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
        xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
        viewBox="0 0 19 19" enable-background="new 0 0 19 19"
        xml:space="preserve" width="20">
        <circle fill="#9F9F9F" cx="9.5" cy="9.5" r="9.5" />
        <g>
        <path fill="#FFFFFF"
         d="..." />
        <rect x="8.8" y="13" fill="#FFFFFF" width="1.3" height="1.4" />
        </g>
       </svg>
       </div>
       <div class="helpdesk-item__text">Aneu al
       <a href="https://support.exactonline.com/community/s/knowledge-base?language=es_MX#All-All-HNO-Content-resources-eol-files-exactonlinehelpcenter"
        target="_blank">Exact Online
        Help Center</a>
       </div>
      </div>
      </li>
      <li class="clearfix">
      <div class="helpdesk-item">
       <div class="helpdesk-item__icon">
       <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="20" viewBox="0 0 20 20"
        enable-background="new 0 0 20 20">
        <path fill="#9F9F9F"
        d="..." />
       </svg>
       </div>
       <div class="helpdesk-item__text">o truqueu al +34 902 504 114</div>
      </div>
      </li>
     </ul>
     </div>
    </div>
    <!-- English -->
    <div class="login-footer-block ex-padding EN">
     <div class="login-footer-block__title">Need help?</div>
     <div class="login-footer-block__content">
     <ul>
      <li class="clearfix">
      <div class="helpdesk-item">
       <div class="helpdesk-item__icon">
       <svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
        xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
        viewBox="0 0 19 19" enable-background="new 0 0 19 19"
        xml:space="preserve" width="20">
        <circle fill="#9F9F9F" cx="9.5" cy="9.5" r="9.5" />
        <g>
        <path fill="#FFFFFF"
         d="..." />
        <rect x="8.8" y="13" fill="#FFFFFF" width="1.3" height="1.4" />
        </g>
       </svg>
       </div>
       <div class="helpdesk-item__text">Go to the
       <a href="https://support.exactonline.com/community/s/knowledge-base?language=en_GB#All-All-HNO-Content-resources-eol-files-exactonlinehelpcenter"
        target="_blank">Exact Online
        Help center</a>
       </div>
      </div>
      </li>
      <li id="HelpDesk_CallCenterSection" class="clearfix">
      <div class="helpdesk-item">
       <div class="helpdesk-item__icon">
       <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="20" viewBox="0 0 20 20"
        enable-background="new 0 0 20 20">
        <path fill="#9F9F9F"
        d="..." />
       </svg>
       </div>
       <div class="helpdesk-item__text">or call us at +34 902 504 114</div>
      </div>
      </li>
     </ul>
     </div>
    </div>
    </div>
   </div>
   </div>
   <div class="login-footer__bottom">
   <div class="container ex-layout-large">
    <div class="row">
    <div class="ex-column-large">
     <!-- Spanish -->
     <ul class="pull-right ES">
     <li>
      <a href="https://www.exact.com/es/privacidad/" target="_blank">
      Política de privacidad
      </a>
     </li>
     <li>
      <a href="https://www.exact.com/es/nota-legal/" target="_blank">
      Descargo de responsabilidad
      </a>
     </li>
     <li>
      <a href="https://www.exact.com/global/overview-exact-terms-and-conditions/#Spain"
      target="_blank">
      Exact Online Condiciones
      </a>
     </li>
     </ul>
     <!-- Catalan -->
     <ul class="pull-right CA">
     <li>
      <a href="https://www.exact.com/es/privacidad/" target="_blank">
      Política de privacitat
      </a>
     </li>
     <li>
      <a href="https://www.exact.com/es/nota-legal/" target="_blank">
      Descàrrec de responsabilitat
      </a>
     </li>
     <li>
      <a href="https://www.exact.com/global/overview-exact-terms-and-conditions/#Spain"
      target="_blank">
      Exact Online Condicions
      </a>
     </li>
     </ul>
     <!-- English -->
     <ul class="pull-right EN">
     <li>
      <a href="https://www.exact.com/global/privacy-statement/" target="_blank">
      Privacy statement
      </a>
     </li>
     <li>
      <a href="https://www.exact.com/global/legal-disclaimer/" target="_blank">
      Disclaimer
      </a>
     </li>
     <li>
      <a href="https://www.exact.com/global/overview-exact-terms-and-conditions/#Spain"
      target="_blank">
      Exact Online Terms &amp; Conditions
      </a>
     </li>
     </ul>
    </div>
    </div>
   </div>
   </div>
  </div>
  </div>
  <div id="be">
  <!-- WAF ERROR PAGE HTML CODE FOR BELGIUM -->
  ... more text ...
  </div>
  <div id="de">
  <!-- WAF ERROR PAGE HTML CODE FOR GERMANY -->
  ... more text ...
  </div>
  <div id="fr">
  <!-- WAF ERROR PAGE HTML CODE FOR FRANCE -->
  ... more text ...
  </div>
  </div>
  <div id="uk">
  <!-- WAF ERROR PAGE HTML CODE FOR THE UNITED KINGDOM -->
  ... more text ...
  </div>
  <div id="us">
  <!-- WAF ERROR PAGE HTML CODE FOR THE UNITED STATES OF AMERICA -->
  ... more text ...
  </div>
  <div id="apps">
  <!-- WAF ERROR PAGE HTML CODE FOR APPLICATION CENTER -->
  ... more text ...
  ... more text ...
  </div>
  <div id="Accountants">
  <!-- WAF ERROR PAGE HTML CODE FOR ACCOUNTANCY CENTER -->
  ... more text ...
  </div>
  <div id="staging">
  <!-- WAF ERROR PAGE HTML CODE FOR THE STAGING PAGE -->
  ... more text ...
  </div>
</body>

</html>

Exact Online en zijn transportpartner hebben een oplossing gevonden. Het lijkt erop dat per ongeluk alle Exact Online XML API toegang werd beschouwd als webscraping en niet als legitiem API verkeer. Na correctie zijn alle diensten hersteld, ook van alle Invantive producten, zowel online als on-premises.