Itgenoda220 Uw sessie is verlopen op 5 mei

Bij een gedeelte van de gebruikers meten we Exact Online downloadfouten sinds 5 mei 2022 02:20 CET. De meest voorkomende foutmelding t.o.v. reguliere gedrag is:

itgenoda220
Uw sessie is verlopen. Meld u opnieuw aan.

Dit gebeurt bijvoorbeeld bij:

  • ExactOnlineREST.Project.ProjectPlanning
  • ExactOnlineREST.Incremental.TransactionLinesIncremental
  • ExactOnlineREST.Project.PjtTimeTransactions

Daarnaast treden bijvoorbeeld op:

  • itgenoda198 met ExactOnlineREST.FinancialTransaction.TransactionLines en ExactOnlineREST.FinancialTransaction.TransactionLinesBulk
  • itgenoda047 met ExactOnlineREST.CRM.Accounts

Gevolgschade door het telkens opnieuw verwerken was dat een van de webservers vastliep van 05:30 CET tot 08:30 CET doordat het geheugen volliep, zoals bijvoorbeeld:

  • itgenclr007 met ExactOnlineREST.Incremental.TransactionLinesIncremental

Het lijkt er op dat alle foutmeldingen uiteindelijk te herleiden zijn naar het vroegtijdig vervallen van zogenaamde “access tokens” op Exact Online. Het probleem treedt op dit moment niet meer op. Een aantal verbeteringen t.b.v. betere herleidbaarheid van de verschillende foutcodes naar de gedeelde oorzaak zullen in productie genomen worden.