Exact Online storing itgenscr560 of itgenoah029 bij ophalen Access Token

Sinds 23 juni 02:00 UTC traden problemen op met het aanmelden op Exact Online. Het verwerven van een zogenaamd “Access Token” faalde regelmatig, maar niet consistent. Op Invantive Cloud was hierbij bijvoorbeeld een code itgenscr560 of itgenoah029 zichtbaar.

Normaliter treedt een probleem bij het verwerven van een Access Token op Exact Online pakweg 1x per week op over de volledige Invantive-cloud gebruikersgemeenschap heen.

De frequentie was echter significant hoger zoals zichtbaar in deze grafiek:

De oorzaak van het probleem lijkt opgelost te zijn door Exact Online op 23 juni omstreeks 16:00 UTC. Sinds vrijdag 24 juni 02:00 UTC is het probleem niet meer opgetreden.