Itgenoda184 Toegang tot de OAuth gegevensbron vereist een geldig access token. The refresh token expired at ... and it is now

Go to English version

Tijdens het ophalen of uploaden van gegevens met Exact Online via Invantive Cloud kunt u de volgende foutmelding krijgen:

itgenoda184
Toegang tot de OAuth gegevensbron vereist een geldig access token.
The refresh token expired at … and it is now …

In recente releases is de meldingscode niet itgenoda184 maar itgeneor559.

Het is een fout die terugkomt uit de Exact Online API’s:

invalid_request
The refresh token expired at … and it is now …

Het geeft aan dat een OData verzoek is gedaan aan Exact Online door Invantive Cloud met gebruik van een “langlevend” wachtwoord (het zogenaamde “refresh token”) om een nieuw kortlevend wachtwoord (het zogenaamde “access token”) te verkrijgen. De tijden op de twee ellipsen in de lijst geven de tijdstippen in Amerikaanse notatie aan waarop het refresh token verliep en de huidige tijd.

De fout treedt momenteel op wanneer een database 30 dagen of langer niet is gebruikt. Exact Online introduceerde in Q4 2021 beleidsregels die vereisen dat een refresh token ten minste eenmaal per 30 dagen moet worden gebruikt en geroteerd om geldig te blijven.

Aangezien veel boekhoudkundige processen doorgaans een interval van 25-35 dagen hebben, kunnen met name boekhoudkundige gebruikers dit probleem ervaren. Om dit probleem op te lossen ververst u uw autorisatie zoals beschreven in Eenvoudiger autorisaties vernieuwen op Invantive Cloud.

Voor de nabije toekomst werkt Invantive aan een idee om de refresh tokens dagelijks te gebruiken en te roteren door voor elke abonnee een aantal queries op Exact Online uit te voeren en uiteindelijk de gegevens vooraf te laden.