Itgenoda184 bij vernieuwen Power BI: "The refresh token expired at 3/4/2022 11:33:29 AM and it is now..."

The remote server returned an error:
(500) Internal Server Error.
eol: Toegang tot de OAuth-gegevensbron vereist een geldig access token.
Het access token kon niet worden verkregen.
The refresh token expired at 3/4/2022 11:33:29 AM and it is now…

Waarschijnlijk is de Exact Online database langer dan 30 dagen niet gebruikt. Sinds zomer 2021 laat Exact Online het refresh token dan verlopen. Zie Itgenoda184 Toegang tot de OAuth gegevensbron vereist een geldig access token. The refresh token expired at ... and it is now.

Advies is om de autorisatie te vernieuwen zoals beschreven in Eenvoudiger autorisaties vernieuwen op Invantive Cloud.

Het is mij gelukt om de database aan te praat te krijgen. Heb het meerdere malen geprobeerd maar kreeg telkens niet te zien dat er een database was die reparatie nodig had.

Vanmorgen voor het eerst wel.

Ik hoop dat het goed blijft werken.

1 Like