Itgenclr096 bij registratie extra datacontainer o.b.v. Azure SQL Server

Bij het toevoegen van Azure SQL Server aan een Exact Online database krijg ik de volgende melding:

itgenclr096

Hoe kan ik deze foutmelding oplossen?

In dit geval betreft het een foutmelding die niet getoond wordt. De echte tekst is wel zichtbaar in Invantive Cloud bij het scherm Systeemberichten:

De database ‘Invantive Cloud - Test SqlServer’ kon niet worden geopend.
Cannot open server ‘acmedb’ requested by the login.
Client with IP address ‘34.247.141.165’ is not allowed to access the server.
To enable access, use the Windows Azure Management Portal or run sp_set_firewall_rule on the master database to create a firewall rule for this IP address or address range.
It may take up to five minutes for this change to take effect.

Advies is om de Azure SQL Server firewall verbindingen toe te staan van de IP-adressen zoals beschreven in Open Firewall voor Invantive Cloud-verbindingen.