Itgencsy020 foutmelding: Could not determine device information such as external IP and clock drift from the Internet

Ok, afgelopen vrijdag heb ik de Invantive software geupdate en een test gedaan. Toen leek alles goed te gaan. Vandaag krijg ik deze melding:

Unhandled Exception: Invantive.Basics.ValidationException:
itgencsy020:
Could not determine device information such as external IP and clock drift from the Internet.
Please try again later.
—> System.Net.WebException:
The underlying connection was closed:
Could not establish trust relationship for the SSL/TLS secure channel.
—> System.Security.Authentication.AuthenticationException:
The remote certificate is invalid according to the validation procedure.

De foutmelding met code itgencsy020 treedt op als er geen verbinding tot stand gebracht kan worden met Invantive Customer Service. Hierbij wordt gepoogd om onder andere het verschil tussen de systeemklok van de eigen PC en de wereldklok te bepalen. Dit verschil wordt bijvoorbeeld gebruikt om een afwijkende tijd van de systeemklok te corrigeren voor protocollen die daar gevoelig voor zijn (OAuth en SOAP).

Hiervoor worden minimaal 12 en maximaal 20 pogingen ondernomen, met tussen de 5 en 30 seconden per poging.

Advies is om meer uitgebreid informatie te verschaffen bestaande uit:

  • product (Data Hub, Data Hub Multi-platform),
  • exakt welke versie van het product,
  • exakt welke Microsoft .net variant en versie (Microsoft .net Framework 4.7.2, 4.8, .net core 6.0.16 etc).

en daarnaast een tracelogbestand te mailen aan support@invantive.com onder vermelding van de URL van dit topic. Invantive zal de relevante onderdelen van de trace na controle op gevoelige informatie toevoegen aan deze post.

De stappen om het tracelogbestand samen te stellen zijn te vinden op Ondersteuning bieden bij Data Hub en andere on-premises producten.

Nadat vorige week de dat “opeens” weer een aantal keer binnen kwam is het nu weer hetzelfde probleem.
Ik wil dus de oplossing volgen zoals hierboven beschreven en de link volgens voor de stappen om het tracelogbestand samen te stellen, maar kan nu blijkbaar niet meer aanloggen op de Invantive Cloud.

Melding:

itgenuuy102
Momenteel aangemeld met een dienstenaccount.
Een dienstenaccount heeft per definitie geen toegang tot interactieve functionaliteit.
Gebruik een dienstenaccount om alleen toegang te krijgen tot Invantive Bridge Online en Invantive App Online.
Gebruik een interactief gebruikersaccount voor Invantive Cloud.

Wat is er nu weer aan de hand?

De melding met code itgenuuy102 geeft aan dat het gebruikte Invantive Cloud beperkt is qua rechten doordat het een zogenaamde “dienstenaccount” is.

Meer informatie over de soorten gebruikers en het aanmaken hiervan is te vinden in:

Meestal zijn dienstenaccounts te herkennen aan de algemene aard van het e-mailadres zoals “service@acme.com”, terwijl reguliere (tot personen herleidbare) accounts te herkennen zijn aan de persoonsspecifieke naamgeving zoals “john.doe@acme.com”.

Advies is om niet aan te melden met een dienstenaccount, maar met het account van een reguliere gebruiker.

Vorige week was dat nog geen probleem en nu wel?

Die link naar gebruikers beheren op Invantive Cloud heb ik natuurlijk niets aan, ik heb maar een account op Invantive Cloud, welke ik al een aardige poos (meer dan een jaar) gebruik. Als ik daar niet meer mee kan inloggen, kan ik ook geen andere gebruikers aanmaken.

Advies is om een e-mail te sturen met het e-mailadres dat u gebruikt om aan te melden naar usermanagement@invantive.com. Men zal dan na controle terugkoppelen wat de rechten zijn en welke useraccount hoofdgebruiker is.

Een bericht is gesplitst naar een nieuw topic: Vraag probleem Exact download