Itgendch548 Postpone drop of obsolete Twinfield General Ledger Details table

Bij de replicatie van Twinfield administraties lopen we voor GeneralLedgerDetailsV3 aan tegen de volgende melding:

2021-10-27 00:31:11.894 Information itgendch436: Data Cache gebeurtenis opgetreden. (itgendch548)
Postpone drop of table partition version ‘41.803 - ACTIVE Obsoleted v5 (table 1.638 - Twinfield.Twinfield.GeneralLedgerDetailsV3, partition 3.440 - 031682200)’ since it is still in active use within context ‘maintain’.
2021-10-27 00:31:11.894 Information itgendch436: Data Cache gebeurtenis opgetreden. (itgendch548)
Postpone drop of table partition version ‘41.803 - ACTIVE Obsoleted v5 (table 1.638 - Twinfield.Twinfield.GeneralLedgerDetailsV3, partition 3.440 - 031682200)’ since it is still in active use within context ‘maintain2’.
2021-10-27 00:31:11.894 Information itgendch436: Data Cache gebeurtenis opgetreden. (itgendch548)
Postpone drop of table partition version ‘69.918 - ACTIVE Obsoleted v19 (table 1.638 - Twinfield.Twinfield.GeneralLedgerDetailsV3, partition 3.560 - 032848100)’ since it is still in active use within context ‘maintain2’.
2021-10-27 00:31:11.894 Information itgendch436: Data Cache gebeurtenis opgetreden. (itgendch548)
Postpone drop of table partition version ‘73.124 - ACTIVE Obsoleted v3 (table 1.638 - Twinfield.Twinfield.GeneralLedgerDetailsV3, partition 3.951 - 052954000)’ since it is still in active use within context ‘maintain2’.
2021-10-27 00:31:11.894 Information itgendch436: Data Cache gebeurtenis opgetreden. (itgendch548)
Postpone drop of table partition version ‘71.756 - ACTIVE Obsoleted v21 (table 1.638 - Twinfield.Twinfield.GeneralLedgerDetailsV3, partition 3.807 - 052185300)’ since it is still in active use within context ‘maintain2’.

Wat betekent deze melding en waarom zijn soms de records van een deel van de Twinfield administraties niet zichtbaar?