Itgendch808: The incomplete version 145 in state 'I' is beyond the last version 144 as registered on table partition

Bij het uitvoeren van het script waarin ik data wil ophalen uit exact-online ontstaat de foutmelding zoals getoond in onderstaand stukje logfile:

-- Update all loaded table partitions.
--
-- alter persistent cache purge obsolete table partition versions
--
alter persistent cache force refresh
2020-10-26 23:02:10.599 Warning itgendhb173: Context: 
-- 
-- Update all loaded table partitions. 
-- 
-- alter persiste...able partition versions 
-- alter persistent cache force refresh
2020-10-26 23:02:10.660 Error itgencun016: Uitroep 

itgendch808: The incomplete version 145 in state 'I' is beyond the 
last version 144 as registered on table partition 
on 
'ExactOnlineREST.CRM.AccountsBulk@1234567 on https://start.exactonline.nl/1234567 (x-y)'.

2020-10-26 23:02:12.669 Error itgendch808: InvantiveSystemException

Hoe is de foutmelding op te lossen of te voorkomen?

Dit geeft aan dat de inhoud van het Data Replicator repository corrupt is geworden.

Bij het laden krijgen de tablepartitieversies op enig moment de status ‘I’ voor ‘Initializing’. Zodra het laden van de nieuwe versie klaar is, wordt in de tabelpartitie waar alle versies onderhangen de laatste versie ingesteld. Dit zou een atomaire actie moeten zijn, maar gezien de beperkingen van databaseplatforms kan dat vaak niet.

Je kunt de probleemgevallen achterhalen met de volgende query direct op het repository (dus in SQL Server Management Studio, pgAdmin, Oracle of MySQL Workbench):

select tpn.tpn_nk
,   tpn.tpn_version
,   tpn.tpn_state
,   tpn.tpt_version_last
,   tpn.tpn_date_modified
,   tpn.tpt_date_modified
from  dc_table_partition_versions_r tpn
where tpn.tpt_version_last < tpn.tpn_version
order
by   tpn.tpn_nk

Voor analyse en reparatie raad ik aan om een ticket in te dienen bij support@invantive.com. Stuur dan meteen de tracefile mee.