Itgendid177 bij starten applicatiemodule

Bij het uitvoeren van de MRP forecast applicatiemodule op Invantive Cloud krijg ik de volgende melding:

itgendid177
Geef een datacontaineralias op bij het gebruik van tabellen met gedistribueerde databases.
Voeg een apenstaartje plus een alias toe na de tabelnaam ‘ITEMSINCREMENTAL’.
Kies de alias uit de volgende: mss, eol.

In de code staat o.a.:

  create or replace table itm@inmemorystorage
  as
  select itm.*
  ,   igp.Code ItemGroupCode
  ,   igp.Description ItemGroupDescription
  from  ItemsIncremental itm
  join  ExactOnlineREST..ItemGroups igp
  on   igp.id = itm.ItemGroup
  ;

Hoe los ik dat op?

Zie ook Itgendid177 bericht bij het uitvoeren van een query.

Er is een SQL Server-datacontainer toegevoegd aan Exact Online, waardoor het nodig is om altijd de alias van de datacontainer op te nemen. Gebruik hiervoor in dit geval eol. Daarna zal het werken.