Itgenecl023, error bij ophalen transactionlines nieuwe administraties

Hoe zou het kunnen dat ik van bepaalde administraties niet de volgende query uit kan voeren:

select DivisionName
from   ExactOnlineREST.FinancialTransaction.TransactionLines@eol
limit  1

Ik kan wel dezelfde query op tabel ExactOnlineREST.FinancialTransaction.Transactions@eol uitvoeren.

Dit betreft een bug in de Exact Online-driver die incidenteel optreedt bij TransactionLines en TransactionLinesBulk.

Advies is nogmaals te proberen of de snellere tabel TransactionLinesIncremental gebruiken indien het voor rapportagedoeleinden is.

De geconstateeerde bug zal verder bestudeerd worden, maar is helaas nog niet reproduceerbaar.

Aha, bedankt voor het geboden alternatief. Ik zal TransactionLinesIncremental gebruiken in mijn rapportages.

1 Like

Dit topic is 7 dagen na het laatste antwoord automatisch gesloten. Nieuwe antwoorden zijn niet meer toegestaan.