Itgeneor147 "Missing division to determine features for" bij registreren database op Invantive Cloud

Bij het registreren van een Exact Online database op Invantive Cloud krijg ik de volgende foutmelding:

itgeneor147
The database ‘Invantive Cloud - Test ExactOnlineAll’ could not be opened.
Missing division to determine features for.

Het gaat om een gebruiker die een klant voor ons klaargezet heeft. De foutmelding treedt op na het Exact Online Consent scherm.

Het betreft een Exact Online accountancy abonnement, met zowel zelfboekende ondernemers als interne administraties.

Op dit moment heeft de Invantive Cloud-applicatie alleen rechten op administraties van zelfboekende ondernemers. De zogenaamde “division scoping” van Exact Online maakt in dit geval de Invantive licentiecontrole onmogelijk.

Oplossing is dat tenminste 1 interne administratie benaderd kan worden. Dat mag verder een willekeurige interne administratie zijn, zoals een lege administratie of een template administratie.

Rechten op deze administratie kunnen toegevoegd worden zoals beschreven op Nieuwe Exact Online administratie niet zichtbaar in Invantive Cloud voor Power Query/BI - #2 door forums.

De data en division scoping is voor accountancy gebruikers vaak niet te overzien. Gedurende de looptijd van het abonnement worden de meeste registraties daarom omgezet naar een eigen app registratie.

Voor meer gebruiksgemak zal voortaan in dit specifieke geval een helderder foutmelding getoond worden:

itgeneor382
Invantive license check requires access to at least one active Exact Online company of Exact Online customer …
For accountants: please grant the application access to an active internal Exact Online company through the Exact Online top menu. For entrepreneurs, please make sure at least one Exact Online company is still active.