Itgeneor192 Aanscherping limiet API Calls Exact Online

Volgende error verschijnt op een database.

2021-01-04 10:00:28.647 Error itgencun016: Error itgeneor192: There is little to no remaining capacity available for API use on partition ‘340527’. Remaining volume is 0 calls.

Please acquire more API calls per day or try again tomorrow.

Zijn het aantal calls bij Exact Online aangescherpt met ingang van 29-12-2020?

Groet

Advies is om aan te haken bij de thread op Itgeneor192/itgeneor229 Exact Online: no remaining capacity en de daar beschreven stappen na te lopen. Ook wordt aanbevolen naar allerlaatste versies te gaan.

Op Itgeneor192/itgeneor229 Little to no remaining capacity for API use staat meer algemene uitleg.

Optimalisatiestappen voor Invantive SQL zijn te vinden op Optimalisatie API calls zoals met Exact Online.

Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van incrementeel laden zoals bijvoorbeeld:

Deze technieken werken allen op Exact Online en zijn geschikt voor gebruik met grote aantallen administraties. De optimalisatiestappen en de union constructie werken ook op andere dataplatformen zoals AFAS Profit.

Wij lopen tegen zelfde probleem aan waardoor nu e.e.a. op zijn gat ligt. Ook voor mij nog steeds onverklaarbaar wat er aan de hand is, en van Exact krijg ik ook nog geen duidelijke terugkoppeling. Wij kunnen de betreffende database ook niet meer openen, omdat de melding over de capacity voorkomt dat de database überhaupt geopend kan worden.

Ik heb de vraag bij Exact neergelegd of ze iets hebben gewijzigd, maar soms duurt reactie lang.

Als jij een fix/oorzaak hebt hoor ik het graag middels dit topic (of de topic waar @forums naar verwijst). Ook ik zal jou direct op de hoogte stellen als ik meer weet.