Itgeneor364 melding bij gebruik Query Tool

Dit is inderdaad gelukt, dank voor de hulp. Alleen nu tijdens het uitvoeren van de Query krijg ik een foutmelding, zie bijgevoegde foto. Wat is de oplossing hiervoor?

itgeneor364
Exact Online heeft minimaal 9,5 minuten nodig tussen elke aanvraag voor een nieuw access token.
De externe server heeft een fout geretourneerd: (400) Ongeldige opdracht.
Please try again after 12-05-2022 10:54:00 (UTC) after waiting for 504 seconds.

Deze melding treedt op door een technische beperking van Exact Online sinds zomer 2021.

Advies is om in het aanmeldscherm ook het veld “Client Secret” in te vullen, naast “Client ID” en “Redirect URI”:

image

Het opgeven van het client secret zorgt er voor dat er een applicatie-specifiek wachtwoord (zogenaamd “Refresh Token”) gebruikt kan worden en het daaruit afgeleide tijdelijke wachtwoord (“access token”) op te slaan in de Invantive Keychain en indien mogelijk te hergebruiken. Ook het hergebruik heeft een aantal technische beperkingen specifiek op Exact Online, maar normaliter treedt dit probleem daarna niet meer op.

Het advies is om ook gebruik te maken van de release 22.0; deze biedt bij dergelijke meldingen meteen meer tips in het meldingenvenster.

Zie voor meer achtergrond het artikel Rate limit exceeded: access_token not expired (access_denied) of itgeneor364.

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.