Itgengpr087 The encrypted contents of the disk cache file are missing

Bij het openen van een Exact Online database van een klant krijg ik de foutmelding:

itgengpr087: A connection to the database ‘Klant… B.V.’ could not be established as user ‘’.
The database ‘Klant - … B.V.’ could not be opened.
The encrypted contents of the disk cache file are missing.
Message ID: d67fab46-b007-4a71-ad74-1e92e52c0e64
Occurred (UTC): 7/20/2021 6:44:46 AM
InvantiveSystemException
ValidationException
at Invantive.Basics.ValidationException…ctor(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String messageCode, String messageText, String kindRequest, String localStackTrace, String nk, Exception innerException, Boolean inheritMessageCodeWhenPresent, Nullable1 uid, Boolean isRecoverable, String poolIdentityId) at Invantive.Basics.InvantiveSystemException..ctor(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String validationCode, String errorMessage, String kindRequest, String stackTrace, String nk, Exception innerException, Boolean inheritMessageCodeWhenPresent, Nullable1 uid, Boolean isRecoverable, String poolIdentityId)
at Invantive.Data.GenericProvider.TryGetHttpFromDiskCache(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, CacheSettings cacheSettings, String cacheId, Nullable`1 maxAgeSec, Boolean expectEncryption, String expectedUrl, String dataContainerId, Boolean expectPreamble, HttpResponseCacheObject& httpResponseCacheObject)
at Invantive.Data.Providers.Http.HttpBasedProvider.GetInternal(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String relativeUrl, String mimeType, ObjectDefinition objectDefinition, QueryObject queryObject, String partitionCode, CacheSettings cacheSettings, String callSafeNameOverrule, Boolean allowRetry, Boolean preventRetryOnAuthenticationFailure, ParameterList parameters, String dataContainerIdOverrule, Boolean throwExceptionOnNonSuccessfulStatusCode, ExecutionStatistics& statistics, ODataErrorProcessingInstructions& oDataErrorProcessingInstructions)

Hoe los ik dit op? Het lijkt op deze storing: Itgengpr087 fout bij herladen Exact Online dataset in Power BI Cloud, maar daar staat geen oplossing bij.

Het volgende statement wil ik daarna kunnen uitvoeren:

local on error continue

set use-http-disk-cache false;
  
set use-http-memory-cache false;
  
set use-result-memory-cache false;

use 123456

alter persistent cache table ExactOnlineREST.Incremental.ItemsIncremental force refresh approach copy

De itgengpr087-foutmelding wordt inderdaad veroorzaakt door hetzelfde probleem als in Itgengpr087 fout bij herladen Exact Online dataset in Power BI Cloud.

Een nieuwe incrementele versie wordt verspreid over meerdere bestanden, zodat het ook mogelijk is om extreem grote omgevingen te verwerken. Als de harde schijf vol loopt, dan zal het laatste bestand 0 bytes zijn, maar de rest werd tot 20.1.486 niet automatisch opgeruimd. Dit is inmiddels verbeterd qua werking: de bestanden van de nieuwe incrementele versie worden weggehaald als er een verwerkingsfout optreedt en de volgende keer wordt de versie alsnog bijgewerkt.

Er slingeren nog bestanden van een oude versie van de Exact Online incrementele tabel op de PC. Die kunnen weggehaald worden door de inhoud van de map incdata te verwijderen. Deze map is te vinden zoals beschreven op Snel en met minder API-calls Exact Online uitlezen met de incrementele "sync API"-tabellen.