Itgenobr063: Can't determine the consent token for the requested OAuth login

Bij het openen van een verbinding met Exact Online treedt onder versie 20.0.148 van Invantive Data Hub een foutmelding op:

itgenobr063: Can’t determine the consent token for the requested OAuth login.

met call stack:

2021-06-01 22:05:26.896 Error itgenobr063: InvantiveSystemException
ValidationException
  at Invantive.Basics.ValidationException..ctor(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String messageCode, String messageText, String kindRequest, String localStackTrace, String nk, Exception innerException, Boolean inheritMessageCodeWhenPresent, Nullable`1 uid, Boolean isRecoverable)
  at Invantive.Basics.InvantiveSystemException..ctor(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String validationCode, String errorMessage, String kindRequest, String stackTrace, String nk, Exception innerException, Boolean inheritMessageCodeWhenPresent, Nullable`1 uid, Boolean isRecoverable, String poolIdentityId)
  at Invantive.Data.OAuth.OAuthBackgroundProvider.SLE(GlobalState , ExecutionOptions , String , ParameterList , Credentials )
  at Invantive.Data.OAuth.OAuthBackgroundProvider.ExecuteScalar(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String action, ParameterList parameters, String callSafeNameOverrule)
  at Invantive.Data.ConnectionManager.AE[A](GlobalState , ExecutionOptions , String , ParameterList )
  at Invantive.Data.ConnectionManager.ExecuteActionScalar[T](GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String action, ParameterList parameters)
  at Invantive.Data.ConnectionManager.OD(GlobalState , ExecutionOptions , OAuthInformation , Credentials )
  at Invantive.Data.ConnectionManager.GetOAuthTokenForConnection(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, SerializableDatabase database, DataContainer dataContainer, ISupportsOAuth provider, Credentials credentials, Boolean ignoreDecryptionErrors, Boolean& decryptionErrorsOccurred)
  at Invantive.Data.ConnectionManager.TD(GlobalState , ExecutionOptions , IConnectionDataProvider , SerializableDatabase , DataContainer , Credentials , Boolean , Boolean& )
  at Invantive.Data.ConnectionManager.OpenDataContainerProvider(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, SerializableDatabase database, DataContainer dataContainer, Credentials credentials, Boolean ignoreDecryptionErrors, Boolean& decryptionErrorsOccurred)
  at Invantive.Data.ConnectionManager.WD(GlobalState , ExecutionOptions , CredentialsContainer , Boolean , Boolean& )
  at Invantive.Data.ConnectionManager.Open(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, CredentialsContainer credentialsContainer, Boolean ignoreDecryptionErrors, Boolean& decryptionErrorsOccurred)
  at Invantive.Producer.UtilityBaseCore.OpenDatabase(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String databaseFullName, CredentialsContainer credentialsContainer, Boolean ignoreDecryptionErrors, Boolean& decryptionErrorsOccurred)
  at Invantive.Producer.UtilityBaseCore.CheckConnection(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, Boolean forceReconnect, Boolean silent, String databaseName, CredentialsContainer credentialsContainer)

Hoe kan ik dit oplossen?

De foutcode itgenobr063 heeft specifiek betrekking op het salarispakket Loket. Ik neem aan dat er ook een verbinding met Loket geopend wordt. Dit gebeurt hier met de zogenaamde “headless provider” die via browser control gegevens uitwisselt om zich aan te melden.

Omdat het inrichten van een eigen client ID op Loket extreem veel werk is qua juiste rechten wordt er bij een directe koppeling van Data Hub met Loket van browser control gebruik gemaakt. Het gebruik van de Invantive client ID met bijbehorende client secret op een voor de client-eigenaar untrusted device is conform OData beveiligingsrichtlijnen niet mogelijk.

Het lukt niet om dit probleem op te wekken tegen Loket op de 20.0 en 20.1 releases.

Zijn er recent wijzigingen geweest in de instellingen van Loket voor de gebruikte aanmeldcode? Of bijvoorbeeld een gewijzigd wachtwoord?

Hoi Guido, in mijn vakantie is er idd wat veranderd in de db mbt de connecties lijkt het…
Ook als er geen calls staan naar het loket gedeelte en de configuratie van Loket uit de config wordt gehaald dan blijft dezelfde foutmelding bestaan. Kunnen de connecties met Invantive hub opnieuw worden geinitieerd zodat dit mogelijk hersteld wordt?

Het is via forums erg lastig analyseren op basis van deze informatie. Advies is om een kort consult te plannen via https://go.invantive.com/book/consult.

Het probleem met itgenobr063 trad niet meer op. Het is niet duidelijk of dat een positief zij-effect was van een upgrade naar 20.1.483 of door een Loket configuratiewijziging.