Itgenoda035 bij ophalen AllDivisions uit Exact Online

Bovenstaande error krijg ik in de logfile nadat 's nachts een batchfile heeft gedraaid.
Volledig:

The remote server returned an error: (500) Internal Server Error.
Neem contact op met de ondersteuning van Invantive Bridge Online met de verzamelde oproepgegevens van het native platform of stel een vraag op de Invantive-forums met deze oproepgegevens.
https://bridge-online.cloud/solidus-solutions-group-exact-online/odata4/Exactonlinerest.System.Alldivisions@Eol
2021-11-03 21:01:48.874 Error itgenoda035: System.Net.WebException
Invantive.Basics.InvantiveSqlException
at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse()
at Invantive.Data.Providers.Http.HttpBasedProvider.DoRequest(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, HttpWebRequest request, String url, ObjectDefinition objectDefinition, QueryObject queryObject, String partitionCode, String callSafeNameOverrule, String anonymizedPostText, Boolean allowRetryOnConnectionLoss, ParameterList parameters, Guid nativeCallUid, Boolean throwExceptionOnNonSuccessfulStatusCode, ExecutionStatistics& statistics, ODataErrorProcessingInstructions& oDataErrorProcessingInstructions)
2021-11-03 21:01:48.874 Information itgendhb044: Run SQL statement: create or replace table EOL_ItemExtraFieldValues@sqlserver
as
select * from Exactonlinerest.Logistics.[Itemextrafieldvalues@Eol]@bol
2021-11-03 21:01:48.875 Information itgensql264: Invantive SQL statement gestart.
2021-11-03 21:01:49.057 Warning itgendhb173: Context: create or replace table EOL_ItemExtraFieldValues@sqlserver as … from Exactonlinerest.Logistics.[Itemextrafieldvalues@Eol]@bol
2021-11-03 21:01:49.088 Error itgencun016: Fout itgenoda035: De Invantive Bridge Online-server heeft een interne fout geretourneerd, meestal is dat een applicatiefout binnen Invantive Bridge Online.

Dit zo voor elk statement.

Als ik de batch handmatig uitvoer lijkt het eerste statement wel te worden uitgevoerd maar lijkt het proces daarna te blijven hangen.

Wat kan het zijn?

Een itgenoda035 is een Internal Server Error (HTTP 500).

Uit de tekst blijkt dat het gaat om een setup waarbij Invantive Data Hub gegevens aanvraagt via Invantive Bridge Online, en Invantive Bridge Online weer gegevens aanvraagt bij - in dit geval - het achterliggende platform Exact Online voor onder andere AllDivisions.

Een itgenoda035 kan optreden bij rechtstreeks verbinden naar bijvoorbeeld Exact Online (daar is vanochtend eenmaal een dergelijk melding opgetreden om 07:10 UTC), maar ook bij een OData-verbinding van Data Hub naar Invantive Bridge Online.

In dit geval ging het dus fout op 3 november omstreeks 21:01 UTC.

Gisteravond is een complexe upgrade geplaatst op Invantive Cloud inclusief Invantive Bridge Online. Die upgrade heeft rond die tijd plaatsgevonden en heeft enkele uren geduurd.

Advies is Data Hub nogmaals te draaien.

Upgrades worden bij voorkeur in de avonduren uitgevoerd omdat dan het aantal actieve gebruikers het laagst is. De meeste activiteit zien we in de middag en in de vroege ochtend.

Mocht het te vaak voorkomen, dan is advies het tijdstip aan te passen naar later in de avond, bijvoorbeeld 22:00 UTC (0:00 CET) of de downloadjob bij einde met een foutmelding 2 uur later nogmaals te draaien.

Als het probleem dan nog optreedt, gelieve dan de tijd van de foutmelding en de foutmeldingtekst hieronder als antwoord toe te voegen.

Duidelijk, ik zal mijn best doen!

1 Like

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.