Itgenoda042 bij opvragen gegevens uit AutoTask met join

De volgende query op AutoTask:

select count(*)
from  invoices@inmemorystorage ive
join  BillingItems@at bim
on   bim.InvoiceId = ive.invoiceId

geeft de volgende foutmelding in release 22.0.490:

itgenoda042:
De gevraagde OData-URL is niet gevonden op de Autotask-server.
Gelieve contact op te nemen met Invantive Support of gebruik een andere tabel.

De URL is voor decoding circa 2900 karakters:

https://webservices19.autotask.net/ATServicesRest/V1.0/BillingItems/query?search={+“filter”:[{“op”:“and”,“items”:[{“op”:“in”,“field”:“invoiceID”,“value”:[33320,33322,33323,33334,33335,33340,33342,33343,33346,33348,33349,33354,33356,33360,33361,33363,33364,33365,33366,33367,33368,...,33925,33926,33927]}]}]}

Als ik de query herschrijf naar:

select count(*)
from  ( select * from invoices@inmemorystorage ive limit 223 ) ive
join  BillingItems@at bim
on   bim.InvoiceId = ive.invoiceId

geeft hij nog steeds deze foutmelding en de URL is dan 2133 karakters. De gebruikte sessie-I/O’s hebben dan een URL met respectievelijke lengte van 2019, 2124 en 2133 (gefaald).

Als ik de query herschrijf naar:

select count(*)
from  ( select * from invoices@inmemorystorage ive limit 222 ) ive
join  BillingItems@at bim
on   bim.InvoiceId = ive.invoiceId

dan werkt de query wel. De lengtes zijn dan 2011, 2116 en 2125.

Vanaf Invantive SQL 22.0.500 worden join sets ook met duizenden elementen ondersteund en doorgegeven aan de Autotask API. Deze foutmelding treedt niet meer op.