Itgenoda135 melding bij ophalen uren en tickets uit Autotask

Bij het ophalen van data uit Autotask met bijvoorbeeld:

select *
from   timeentries@at

krijg ik een foutmelding:

itgenoda135:
A request method is not supported for the requested OData resource on Autotask; for example, a GET request on a form that requires data to be presented via POST, or a PUT request on a read-only resource.
(https://webservices19.autotask.net/ATServicesRest/V1.0/TimeEntries/query).

select *
from   timeentriescount@at

werkt wel en geeft het aantal uren terug.

Hoe kan ik de uren ophalen uit Autotask?

De oorzaak van dit probleem is gevonden en hangt samen met een nieuwe versie van een component die in de 22.0-release gebruikt wordt. Een oplossing hiervoor zal in de volgende release van Invantive Cloud verwerkt zijn en mogelijkerwijs vanavond al in productie genomen zijn.

Het probleem treedt voor zover bekend niet op in de versies van de 20.0 release.

Gelieve in de loop van de week nogmaals de query op AutoTask uit te voeren.

1 Like