Itgenoda048 Access denied due to invalid subscription key. Make sure to provide a valid key for an active subscription

Bij het aanmaken van een SnelStart-database kan de volgende foutmelding optreden:

itgenoda048
Het OAuth-accesstoken voor SnelStart is verlopen of wordt momenteel niet geaccepteerd.
Access denied due to invalid subscription key.
Make sure to provide a valid key for an active subscription.

De certificering voor SnelStart van Invantive Cloud is momenteel nog niet afgerond. We zullen dit met SnelStart partnermanagement afstemmen.

De SnelStart-certificering is enige tijd geleden afgerond. Meer informatie is beschikbaar vanaf de startpagina:

Dit topic is 7 dagen na het laatste antwoord automatisch gesloten. Nieuwe antwoorden zijn niet meer toegestaan.