Itgenlic729 Het stuurprogramma 'Snelstart' heeft geen licentie op overeenkomst '...' (product 'SUBAACON18')

Ik heb een SnelStart database aangemaakt voor Power BI.

Bij het uitlezen hiervan vanuit Power BI krijg ik echter de melding:

itgenlic729
Het stuurprogramma ‘Snelstart’ heeft geen licentie op overeenkomst ‘L…’ (product ‘SUBAACON18’, partij ‘…’). Neem contact op met Invantive Support voor een upgrade of gebruik een van: nasa, rss, eol, cbsnl, lnlrest, busvnet.

Hoe los ik dit op?

De beschikbare drivers op Invantive Cloud waren nog niet bijgewerkt om SnelStart in alle relevante abonnementsvormen te bevatten. Dit is inmiddels bijgewerkt.