Itgenoda061 Refresh token expired

Ik krijg telkens bij het inladen van mijn data de error “itgenoda061; Refresh token expired”. Na de reauthenticatie in Invantive Cloud werkt het weer even, maar dan krijg ik al gauw de error opnieuw. Wat kan ik aan mijn queries veranderen om dit te voorkomen?

Dit hangt niet samen met de queries.

Daarnaast zijn er twijfels aan de 24x7-betrouwbaarheid van de refresh tokens met een niet-doorbroken ketting. Hier wordt nog verder onderzoek naar gedaan. Zodra dit reproduceerbaar blijkt te zijn zal geprobeerd worden een workaround te bedenken.

De foutmelding kan ook optreden indien er meerdere databases met dezelfde client ID en user gebruikt worden. De volgende release van Invantive Cloud zal al bij het aanmaken van een datacontainer voor een database controleren op dubbele combinaties. Een foutmelding zal getoond worden indien er over alle gebruikers heen een datacontainer bekend is die dezelfde combinatie gebruikt. Hiermee hopen we ook deze oorzaak zo vroeg mogelijk te detecteren.

Indien er meerdere databases nodig zijn voor dezelfde Exact Online omgeving, dan zijn mogelijke workarounds:

Update De release van 1 oktober 2021 toont datacontainers met een vervallen refresh token in het dashboard in het rood. Deze zijn met één klik te corrigeren zoals beschreven op Eenvoudiger autorisaties vernieuwen op Invantive Cloud.

Binnen Invantive Cloud zijn extra faciliteiten toegevoegd om het offline gaan van de Exact Online database te repareren en te voorkomen. Meer informatie hierover is te vinden op Auto-recovery van Exact Online refresh tokens voor datacontainers.

Deze vraag is automatisch gesloten na tenminste 2 weken inactiviteit nadat een mogelijk passend antwoord is gegeven. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.