Itgenoda061 "The 'FromPeriod' parameter must be specified for filtering" bij Power BI-download Visma.net van ProjectTransactions

Ik ben nog een aantal fouten tegen gekomen als ik verbinding wil maken via Power BI:

Tabellen:

 • VismaNet.ProjectTransaction.ProjectTransactions@vnt
 • VismaNet.ProjectTransaction.ProjectTransactionLines@vnt
DataSource.Error: OData: Aanvraag mislukt: De externe server heeft een fout geretourneerd: (500) Interne serverfout. (The 'FromPeriod' parameter must be specified for filtering. (itgenoda061, 8231f5f5-f300-40a9-aebf-2724dee28171))

Eveneens itgenoda061 treedt op bij:

 • VismaNet.TimeCard.EmployeeTimeCardMaterials@vnt
 • VismaNet.TimeCard.EmployeeTimeCard@vnt
 • VismaNet.TimeCard.EmployeeTimeCardSummaries@vnt
DataSource.Error: OData: Aanvraag mislukt: De externe server heeft een fout geretourneerd: (500) Interne serverfout. (One of the filters 'Status','Week' or 'Type' should be specified! (itgenoda061, 85d00301-91ab-4c21-b0c2-5928d85b0694))

En ook bij de tabellen:

 • VismaNet.JournalTransactionV2.JournalTransactionsByPeriodOrDateV2@vnt
 • VismaNet.JournalTransactionV2.JournalTransactionsLinesByPeriodOrDateV2@vnt
 • VismaNet.JournalTransactionV2.JournalTransactionLineAttachmentsV2@vnt
 • VismaNet.JournalTransactionV2.JournalTransactionAttachmentsByPeriodOrDateV2@vnt
DataSource.Error: OData: Aanvraag mislukt: De externe server heeft een fout geretourneerd: (500) Interne serverfout. (Either 'PeriodId' or 'LastModifiedDateTime' must be defined as a filter (itgenoda061, 401f7f09-0e84-4243-a128-6f4ae4a31753))

En de tabel VismaNet.GeneralLedgerBalanceV2.GeneralLedgerBalancesV2@vnt:

DataSource.Error: OData: Aanvraag mislukt: De externe server heeft een fout geretourneerd: (500) Interne serverfout. (At least one of the parameters should be provided: PeriodId, LastModifiedDateTime (itgenoda061, deed6d2e-28e3-4236-ba72-ad509c609bc2))

En de tabellen:

 • VismaNet.Budget.BudgetPeriods@vnt
 • VismaNet.Budget.Budgets@vnt
DataSource.Error: OData: Aanvraag mislukt: De externe server heeft een fout geretourneerd: (500) Interne serverfout. (Branch field needs to have a value (itgenoda061, 031cbb1c-a57b-48d2-964d-197bdc859d4b))

Een aantal Visma.net Financials-tabellen zijn zogenaamde “tabelfuncties”. Meer informatie over het gebruik van tabelfuncties is te lezen in Wat zijn tabelfuncties en tabelfunctieparameters?

Een tabelfunctie kan niet vanuit Power BI benaderd worden als er verplichte parameters zijn en deze worden normaliter weggefilterd. Tabelfuncties met optionele parameters worden wel beschikbaar gesteld onder de aanname dat ze een zinvol gedrag hebben zonder parameterwaardes.

Het gebruik van tabelfuncties met verplichte parameters kan via bijvoorbeeld een custom view vanuit Power BI. Daarnaast kunnen tabelfuncties uiteraard via Invantive SQL uitgelezen worden.

Echter, ondanks het filter naar Power BI verschijnen bij Visma.net toch nog tabelfuncties met verplichte parameters in de lijst van tabellen omdat de metadata definities niet altijd specificeren dat een bepaalde combinatie verplicht is.

Lees daarom altijd zorgvuldig de foutmelding; deze bevat een hint wat er toegevoegd moet worden:

 • The 'FromPeriod' parameter must be specified for filtering.: geef waarde op voor FromPeriod parameter of gebruik een bestaande view.
 • One of the filters 'Status','Week' or 'Type' should be specified!: geef filter op als parameter of gebruik een bestaande view.
 • Either 'PeriodId' or 'LastModifiedDateTime' must be defined as a filter: geef waarde op of gebruik een bestaande view.
 • At least one of the parameters should be provided: PeriodId, LastModifiedDateTime: geef waarde op of gebruik een bestaande view.
 • Branch field needs to have a value: geef waarde op of gebruik een bestaande view.

Mocht een bepaalde tabelfunctie nodig zijn voor gebruik in Power BI, gelieve dan een apart topic op te voeren met korte toelichting. Er zal dan bekeken worden of er een standaard view voor beschikbaar gesteld kan worden in het schema Views van Visma.net.

De momenteel standaard beschikbare views in aanvulling op de Visma.net-tabellen en -tabelfuncties zijn:

 • FinancialPeriodStatistics
 • GeneralLedgerTransactions
 • JournalTransactionLines
 • JournalTransactions

Deze vraag is automatisch gesloten na tenminste 2 weken inactiviteit nadat een mogelijk passend antwoord is gegeven. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.