Itgenscr652: De datacontainer moet gerepareerd worden. Vernieuw de aanmeldgegevens op de datacontainer en probeer het opnieuw

Bij het opvragen van gegevens krijgen we met beide accounts de volgende foutmelding vanuit Tagetik en rechtstreeks:

{"error":{"code":"itgenscr652","message":"eol: De datacontainer moet gerepareerd worden. Vernieuw de aanmeldgegevens op de datacontainer en probeer het opnieuw. (itgenscr652, b8997681-4cf8-451d-8398-716691f75659)","target":null,"details":[{"code":"b8997681-4cf8-451d-8398-716691f75659","target":null,"message":"Unique ID"}],"innererror":null}}

Gelieve de datacontainer te repareren, zie Error itgenscr652 The data container indicates it needs to be repaired. Please refresh the data container credentials and retry

Advies is om “Vernieuw Autorisatie” te kiezen zoals beschreven op Eenvoudiger autorisaties vernieuwen op Invantive Cloud.

Het vernieuwen van autorisaties is op Exact Online om bekende redenen foutgevoelig. Het artikel op Auto-recovery van Exact Online refresh tokens voor datacontainers legt uit hoe het vernieuwen van autorisaties verder geautomatiseerd kan worden.