Itgenscr652 melding bij dashboard bijwerken

Ik heb nu bij een dashboard nog de volgende foutmelding:

Verwerkingsfout: Microsoft.Mashup.Engine1.Library.Resources.HttpResource: Request failed:
OData Version: 3 and 4, Error: The remote server returned an error: (500) Internal Server Error. (eol: itgen_cloud_scr652_user_message. itgen_cloud_scr652_hint (itgenscr652, 5dac7ddb-7e07-4e1f-a683-93b04355e3f8))
OData Version: 4, Error: The remote server returned an error: (500) Internal Server Error. (eol: itgen_cloud_scr652_user_message. itgen_cloud_scr652_hint (itgenscr652, 554ce8d0-0a8e-4152-b0cc-e5fb24cf89ed))
OData Version: 3, Error: The remote server returned an error: (500) Internal Server Error. (eol: itgen_cloud_scr652_user_message. itgen_cloud_scr652_hint (itgenscr652, 714e0862-8786-46ed-b461-3a67f43cfd6c))
URI cluster: WABI-WEST-EUROPE-D-PRIMARY-redirect.analysis.windows.net
Activiteits-id: 1c9ee05e-0c5e-4fa0-b2c3-9da81cee9aac
Aanvraag-id: 7b15a22f-a918-af44-66a5-2487dde2455e
Tijd: 2021-11-03 12:08:27Z

De melding is helaas op dit moment niet vertaald door een bug, maar had moeten luiden:

itgenscr652
The data container indicates it needs to be repaired.
Please refresh the data container credentials and retry.

Zie ook Error itgenscr652 The data container indicates it needs to be repaired. Please refresh the data container credentials and retry

Advies is om Vernieuw Autorisatie te kiezen zoals beschreven op Eenvoudiger autorisaties vernieuwen op Invantive Cloud. Als het goed is, dan is daar ook een e-mail voor verstuurd.