Itgenscr709 Twinfield access token

Bij drie verschillende klanten wordt een foutmelding geretourneerd binnen 14 seconden:

The remote server returned an error: (500) Internal Server Error.
(tfd: Toegang tot de OAuth-gegevensbron vereist een geldig access token.
Het access token kon niet worden verkregen.
Voor gegevenstoegang is een actief OAuth access token vereist.
Een nieuw access token kon niet worden verkregen door het OAuth refresh token om te wisselen.
Meld aan op Invantive Cloud en vernieuw de autorisatie op de datacontainer met alias ‘tfd’ van de database 'Twinfield …

Alleen bij het vernieuwen van access token krijg ik de volgende melding bij datacontainer:

itgenscr709
The connection test failed to complete within the allowed duration of 30 seconds (with theoretical maximum of 3,600 seconds).
Please try again.

Hoe kan dit worden opgelost?

Zojuist opnieuw geprobeerd te verversen en bij de drie verschillende klanten werkt het weer.

Er is geen oorzaak gevonden van de itgenscr709-melding; volgens de registratie was het zogenaamde “token” verlopen en kon dat niet vernieuwd worden terplekke.

Advies is om de autorisatie te vernieuwen mocht dit probleem nog optreden.

Bij gebrek aan de foutcode, tijdstip of request ID is het niet gelukt om de oorzaak van “Toegang tot de OAuth-gegevensbron vereist een geldig access token.” te achterhalen.

Vanmorgen opnieuw bij drietal klanten dezelfde foutmelding. Terwijl dit gisteren opeens is opgelost. Ik kan request ID delen, maar lijkt een generieke issue

Het delen van drie request ID’s wordt op prijs gesteld.

Er is geen momenteel bekend issue met de andere Twinfield-databases.

De requests zijn van afgelopen nacht dus volgens mij kan ik dat niet nu nog achterhalen. Vanmorgen de drie dashboards ververst en werkte direct weer.

Eigenaardig. Is het mogelijk dat de downloads draaien gedurende een tijdvenster dat Twinfield mogelijk onderhoud heeft gepleegd afgelopen nacht?

Via Systeemberichten op Invantive Cloud is ook vaak een tijdstip en request ID terug te vinden.

De verversing is om 11.00uur

One of the request ID: 0HN4GI5C8FI1J:00000004
Time: 19-06-2024 21:33:29

Het request loopt van 23:33:30.540 tot 23:33:30.590 op 2024-06-19.

De foutcode betreft itgenoda061 ontvangen van Invantive Data Guard (request Id 0HN4EL6DVV7MU:00000001) om 23:33:30.576:

itgenoda061
tfd: Toegang tot de OAuth-gegevensbron vereist een geldig access token.
Het access token kon niet worden verkregen.
Voor gegevenstoegang is een actief OAuth access token vereist.
Een nieuw access token kon niet worden verkregen door het OAuth refresh token om te wisselen.

Het betreft een download vanuit PowerBI.com (IP-adres ::ffff:20.50.0.105).

Deze foutmelding is vanaf circa 23:00:00 tot 00:31:00 opgetreden op Twinfield. Invantive Data Guard krijgt een foutmelding terug vanuit het Twinfield API-platform via https://login.twinfield.com/auth/authentication/connect/token.

Advies is om contact op te nemen met Twinfield Support om te vragen naar de beschikbaarheidsuren en de verversing daarop aan te passen.