Itgensgr140 op SnelStart.Verkooporders.VerkoopOrderRegels

Ik krijg de volgende foutmelding bij ophalen VerkoopOrderRegels uit SnelStart:

itgensgr140:
Een duplicaat van een eerdere rij werd gevonden als rij #21 op SnelStart.Verkooporders.VerkoopOrderRegels.
(C9C12D9A97431B0749BA59473D6CF397).

Als workaround kan gedurende de analyse van dit omgevingsspecifieke probleem een instelling toegevoegd worden aan de verbindingsspecificatie van de datacontainer:

duplicate-row-mode=keep

De betekenis van duplicate-row-mode is:

Gedrag Dubbele rijen
Configureer het gedrag wanneer meerdere rijen worden ontdekt tijdens een beperkte zoekopdracht op basis van een vingerafdruk gegenereerd uit de primaire sleutelwaarde, of alle kolomwaarden wanneer er geen primaire sleutel bekend is.
De volgende waarden kunnen worden gebruikt: “error” om een foutmelding te geven bij dubbele vingerafdrukwaardes in een API-pagina met rijen, “keep” om dubbele vingerafdrukwaardes stil te negeren, “skip” zoals “keep” maar met logging naar trace om dubbele waardes op te sporen of “null” voor standaardgedrag (meestal “error”).

De datacontainer kan gevonden worden door bij de database de button “Datacontainers” te selecteren.

Merk op dat individuele instellingen in de verbindingsspecificatie gescheiden moeten zijn door een puntkomma (“;”).

Na uitschakeling van de dubbele rijmodus is een analyse gemaakt middels:

create or replace table verkoop@inmemorystorage
as
select * from VerkoopOrderRegels@snra

create or replace table md5s@inmemorystorage
as
select md5
    ( omschrijving || stuksprijs || aantal || kortingsPercentage || totaal || relatie_id 
     || procesStatus || nummer || modifiedOn || datum || krediettermijn || geblokkeerd 
     || omschrijving_1 || betalingskenmerk || incassomachtiging_id 
     || afleveradres_contactpersoon
     || afleveradres_straat || afleveradres_postcode || afleveradres_plaats 
     || factuuradres_contactpersoon || factuuradres_straat || factuuradres_postcode 
     || factuuradres_plaats || verkooporderbtwingavemodel || kostenplaats_id
     || memo || orderreferentie || factuurkorting || verkoopfactuur_id || verkoopordersjabloon_id 
     || verkooporderstatus || totaalexclusiefbtw || totaalinclusiefBtw || id
    ) md5
from  verkoop@inmemorystorage

select md5
from  ( select md5
     ,   count(*) cnt
     from  md5s@inmemorystorage
     group
     by   md5
    )
where cnt > 1

De dubbele rijen zijn daarna bepaald met:

select id
from  verkoop@inmemorystorage
where md5
    ( omschrijving || stuksprijs || aantal || kortingsPercentage 
     || totaal || relatie_id || procesStatus 
     || nummer || modifiedOn || datum || krediettermijn || geblokkeerd || omschrijving_1 
     || betalingskenmerk || incassomachtiging_id || afleveradres_contactpersoon
     || afleveradres_straat || afleveradres_postcode || afleveradres_plaats 
     || factuuradres_contactpersoon || factuuradres_straat || factuuradres_postcode 
     || factuuradres_plaats || verkooporderbtwingavemodel || kostenplaats_id
     || memo || orderreferentie || factuurkorting || verkoopfactuur_id || verkoopordersjabloon_id 
     || verkooporderstatus || totaalexclusiefbtw || totaalinclusiefBtw || id
    ) 
    = 'ec67e2381980b3e85248a503ced65e51'

zoals ID 12ba73ba-5432-4fe7-89b4-ebe818ba1a17.

De volgende SnelStart-tabellen blijken dubbele rijen te bevatten:

 • SnelStart.Verkooporders.VerkoopOrderRegels
 • SnelStart.Bankboekingen.BankboekingenInkoopboekingBoekingsRegels
 • SnelStart.Bankboekingen.BankboekingenGrootboekBoekingsRegels

Dit geldt mogelijk voor meer tabellen. Specifiek voor deze drie tabellen is de controle uitgeschakeld omdat de rijen die terugkomen uit de SnelStart-API blijkbaar by design dubbelen bevatten doordat onderscheidende velden ontbreken.

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.

Dit topic is 7 dagen na het laatste antwoord automatisch gesloten. Nieuwe antwoorden zijn niet meer toegestaan.