Itgensnc001: De primaire sleutel waarde van rij 1 is leeg. Dit is niet toegestaan. Synchronisatie afgebroken!

Ik krijg de volgende error als ik wil synchroniseren.

itgensnc001: De primaire sleutel waarde van rij 1 is leeg. Dit is niet toegestaan. Synchronisatie afgebroken!

Wanneer ik de code plak in de SQL editor online dan werkt het gewoon. Ook als ik een preview wil laden.

Ik heb geprobeerd invantive te herstellen maar dat biedt geen uitkomst.

Enig idee hoe ik dit kan oplossen?

Ik ben er wel achter dat dit alleen gebeurd als de opties voor nieuwe rij in database staat aangevinkt en bewerken. Zodra dit uit staat dan werkt het wel. Wat doe ik verkeerd?

Waarschijnlijk is tenminste één van de volgende vinkjes gezet op een blok:

  • toevoegen
  • verwijderen
  • bijwerken

maar is er geen primaire sleutelkolom opgegeven. De naam van de primaire sleutelkolom moet bekend gemaakt worden omdat anders de rij die gewijzigd wordt niet “vastgepakt” kan worden. Dit werkt op basis van “optimistic locking”.

Als het bijwerken niet gewenst is, laat dan alle checkboxen unchecked voor toevoegen, verwijderen en bijwerken.

Als bijwerkfunctionaliteit gewenst is dat kan dat. Het bijwerken van cloud- en databasesystemen vanuit Invantive Control for Excel is mogelijk, maar vereist mogelijk wel enige toelichting en advies. Als dit gewenst is gelieve dan hiervoor in aparte topics toe te lichten wat het doel is en op welk platform.

Foutcode itgensnc001

De tekst van de foutmelding itgensnc001 zal in de volgende release verbeterd zijn naar:

The primary key column of row … must have a value.
Please assign a value to the primary key column.

Foutcode itgensnc006

Deze foutmelding zal voortaan alleen optreden als de primarire sleutelkolom geen waarde heeft. Indien de primaire sleutelkolom niet opgegeven is, dan zal voortaan in plaats van itgensnc001 een foutcode itgensnc006 optreden:

The column containing the primary key value must be set when changing data.
Please set the name of the primary key column.

1 Like

Bedankt voor de uitgebreide reactie! Het doel is om een prijslijst te creëren in Excel welke inderdaad ook kan uploaden naar SalesItemPrices met behulp van de Invantive Control add-in voor Excel. Ik zal hier een apart topic voor aanmaken.

1 Like