Itgensql056 mismatched input 'pls_integer' expecting

Sinds de upgrade naar 20.2.54 treedt bij het automatisch onderhoud van afgeleide artikelen voor de webshop een foutmelding op:

itgensql056
Syntax error between the two ‘***’ on line 19, column 46:
create or replace proc…a_value_inbouw ***pls_integer*** position 8 , e…
Error: mismatched input ‘pls_integer’ expecting {BFILE, BIGINT, BIGSERIAL, BIT, BLOB, BOOL, BOOLEAN, BPCHAR, BYTE, BYTEA, CHANGES, CHAR, CHARACTER, CLOB, DATE, DATETIME, DATETIMEOFFSET, DEC, DECIMAL, DOUBLE, FLOAT, FLOAT4, FLOAT8, GUID, IMAGE, INT, INT16, INT2, INT32, INT4, INT64, INT8, INTEGER, INTERVAL, LONGBLOB, LONGTEXT, MEDIUMBLOB, MEDIUMINT, MEDIUMTEXT, MONEY, NAME, NCHAR, NUMBER, NUMERIC, NVARCHAR, OID, RAW, REAL, SERIAL, SMALLDATETIME, SMALLINT, SMALLMONEY, SMALLSERIAL, TEXT, TIME, TIMESTAMP, TIMESTAMPTZ, TIMETZ, TINYBLOB, TINYINT, TINYTEXT, UINT16, UINT32, UINT64, UNIQUEIDENTIFIER, UUID, VARBINARY, VARCHAR, VARCHAR2, XML, XMLTYPE, YEAR}.

in de volgende stuk PSQL procedure al bij het compileren:

create or replace procedure calculate_items_soll
as
 l_dummy varchar2;
begin
 create or replace table branddeviations@inmemorystorage
 as
 select * 
 from  exceltable
     ( name 'brandspecific'
      passing file '${FILE_NAME_PATH_EXTEND_ORIG}'
      skip first 1 rows
      columns code            varchar2  position 1
      ,    extra_value_code_orig   varchar2  position 2
      ,    extra_value_brand_postfix varchar2  position 3
      ,    description        varchar2  position 4
      ,    itemgroupcode       varchar2  position 5
      ,    PRICE           number   position 6
      ,    price_combined       number   position 7
      ,    extra_value_inbouw     pls_integer position 8
      ,    extra_value_inbouw_brand  pls_integer position 9
      ,    extra_value_speciaal    pls_integer position 10
      ,    extra_value_speciaal_brand pls_integer position 11
     )
 where ( extra_value_inbouw_brand is not null or extra_value_speciaal_brand is not null )
 ;
 create or replace table items_soll@inmemorystorage
 ...

Hoe kan ik dit oplossen?

Door de introductie van nieuwe Invantive PSQL datatypes voor Excel werkboeken en Excel werkbladen is het niet meer mogelijk om het datatype pls_integer te gebruiken in SQL-statements.

In dit geval staat in de PSQL-code een SQL-statement create or replace table ... die gebruikmaakt van pls_integer.

Dit is helaas een breaking change waardoor sommige bestaande SQL-statements niet meer compileren.

De oplossing is in het algemeen om het PSQL-only datatype pls_integer te vervangen door integer.

In dit geval leidt dat tot de volgende code:

create or replace procedure calculate_items_soll
as
 l_dummy varchar2;
begin
 create or replace table branddeviations@inmemorystorage
 as
 select * 
 from  exceltable
     ( name 'brandspecific'
      passing file '${FILE_NAME_PATH_EXTEND_ORIG}'
      skip first 1 rows
      columns code            varchar2  position 1
      ,    extra_value_code_orig   varchar2  position 2
      ,    extra_value_brand_postfix varchar2  position 3
      ,    description        varchar2  position 4
      ,    itemgroupcode       varchar2  position 5
      ,    PRICE           number   position 6
      ,    price_combined       number   position 7
      ,    extra_value_inbouw     integer   position 8
      ,    extra_value_inbouw_brand  integer   position 9
      ,    extra_value_speciaal    integer   position 10
      ,    extra_value_speciaal_brand integer   position 11
     )
 where ( extra_value_inbouw_brand is not null or extra_value_speciaal_brand is not null )
 ;
 create or replace table items_soll@inmemorystorage
 ...