Itgentog025 melding Teamleader Orbit

Heb het zojuist als test eens geprobeerd in een volledig leeg PowerBI rapport om uit te sluiten dat het door andere queries komt. Ook in dit lege rapport krijg ik dezelfde foutmelding. Het importeren van andere tabellen (users, deals etc) is geen probleem.

Het importeren van een van de standaard rapporten van TLO levert een andere fout itgentog025 op:

Failed to save modifications to the server.
Error returned: 'OLE DB or ODBC error: [DataSource.Error]
OData: Request failed:
The remote server returned an error: (500) Internal Server Error.
(De verbinding met de website is onverwacht en met geweld verbroken om 03/05/2024 08:16:29 voor redenen zoals onvoldoende rechten, het vastlopen van de website, het opnieuw opstarten van het systeem, het hard afsluiten van een externe host of firewallactie. Execution time exceed [2000]ms.
Het ophalen van gegevens is mislukt voor alle 3 pogingen gedurende 10 seconden.
Neem contact op met de API-ondersteuning van Teamleader Orbit Reporting. (itgentog025, 0f447b44-c532-4357-b47f-854ff6237d3c)). '.

Teamleader Orbit beperkt de maximale uitvoeringstijd van dit rapport tot 2000 ms (zie melding “Execution time exceed [2000]ms.”).

Advies is om een Invantive-foutmelding altijd woordelijk na te lezen.

De foutmelding met code itgentog025 bevat een oproep contact op te nemen met de support van Teamleader Orbit. Advies is om met hun te overleggen hoe deze beperking van de Teamleader Orbit-rapportagelaag vermeden kan worden.

Zie ook de onderstaande toelichting op https://forums.invantive.com/t/foutmelding-uren-teamleader-orbit/4157/8:

Om 12:49:20 UTC is een verzoek uitgezet bij Teamleader Orbit voor deze data. Hierop werd na 2 seconden een foutmelding teruggegeven: “Internal Server Error” door de Teamleader Orbit Reporting server (HTTP 500).

Hierbij werd de volgende foutmelding teruggegeven in een niet-OData3-compliant formaat:

ERR:Execution time exceed [2000]ms

met code itgenoda733, waardoor Invantive een itgenoda035 registreerde. Standaard gedrag bij Teamleader Orbit is om ook bij een Internal Server Error (HTTP 500) herhaaldelijk opnieuw te proberen.

In dit geval leidt dit na 10 minuten nog steeds niet tot resultaat. Uiteindelijk zal het retry-mechanisme nadat alle ingestelde pogingen zijn mislukt een foutmelding geven. Dit duurt meestal pakweg 30 minuten, zodat ook gedurende een upgrade van Teamleader Orbit Reporting de verwerking voortduurt.

Advies 2 is om contact op te nemen met Teamleader Orbit en naar de oorzaak van deze foutmelding te vragen. Mogelijkerwijs beperkt men de maximale duur tot 2000 seconden en zijn er optimalisaties nodig binnen Teamleader Orbit.

Binnen Invantive UniversalSQL zal gekeken worden of er een betere strategie denkbaar is, maar zelfs als de foutmelding eerder getoond wordt zal de data nog niet binnenkomen. Een eerste aanzet is om in ieder geval toch herhaaldelijk te proberen. Het is niet ongebruikelijk dat bij performance-gevoelige onderdelen data vanaf schijf in het snellere werkgeheugen gelezen moet worden, waardoor het uiteindelijk toch lukt.

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.