Teamleader Orbit report connector geeft itgensql056

Ik heb vorige week een aantal custom reports in Teamleader Orbit klaargezet om te dienen als basis voor Power BI rapporten. Bij het importeren van de data in Power BI krijg ik echter de volgende melding:

DataSource.Error:
OData:
Request failed:
The remote server returned an error:
(500) Internal Server Error.
(itgensql056: Syntax error between the two '’ on line 2, column 16:
select t.
from BDC Deals
*@***tog t
Error: mismatched input ‘@’ expecting {, ‘;’}
(itgensql056, 136327af-2134-4d5f-bf87-906960e2f714))
Details:
DataSourceKind=OData
DataSourcePath=https://bridge-online.cloud/acme/odata4/TeamleaderOrbitReporting.DEFAULT.[BDC%20Deals]@tog
Url=https://bridge-online.cloud/acme/odata4/TeamleaderOrbitReporting.DEFAULT.[BDC Deals]@tog

Het lijkt erop dat de connector moeite heeft met het inladen van custom reports waar een spatie in de naam zit. De bestaande reports zonder spatie in de naam zijn namelijk de enige tabellen waar ik deze foutmelding niet krijg.

Ik dacht slim te zijn en de spaties uit de namen van de betreffende reports te halen. Daarnaast heb ik een handjevol nieuwe rapporten gebouwd zonder spaties. Ik heb echter de preview meedere keren ververst en zelfs al 3x de hele database verwijderd en opnieuw aangemaakt maar ik zie de wijzigingen (zowel de naamswijzigingen als de nieuwe tabellen) nog altijd niet doorkomen.

Enig idee wat ik eraan kan doen?

Het verversen van de metadata (“EDM”) kan enige tijd duren, tot maximaal 7 dagen in sommige omstandigheden.

Advies is om dit proces te versnellen door de cache te resetten zoals beschreven in Verlaging cache geldigheid voor meer actuele cijfers na importeren in Power BI.

Er treedt hier inderdaad een fout op. Een tabelnaam met een spatie er in wordt niet juist omgeschreven. De gegenereerde SQL had moeten luiden:

select t.from [BDC Deals]@tog t

Een toekomstige versie zal dit probleem oplossen.

Heb de cache gereset conform de instructies. In de UniversalSQL in Invantive Cloud zie ik nu de databases met de nieuwe (spatieloze) naam staan. De nieuwe databases die ik maandag aan heb gemaakt echter nog niet.

Als ik in Power BI de Odata connectie opnieuw aanmaak zie ik echter nog de oude benamingen (met spatie) staan, ook als ik de preview ververs.

Heb geprobeerd in de query editor de spaties weg te halen maar ook dan krijg ik errors.

We zijn er dus nog niet. Zie ik een stap over het hoofd?

Het lukt op basis van de beschrijving niet om het probleem / de vraag te doorgronden.

Als workaround is een cachereset uitgevoerd, mogelijk dat dit helpt.

Zo nee, kunt u dan met concrete voorbeelden aangeven wat u bedoelt?

3 berichten zijn gesplitst naar een nieuw topic: Nieuwe Teamleader Oribt report verschijnt niet als tabel

In release 24.0.115 zullen op Teamleader Orbit ook tabelnamen ondersteund worden met een spatie er in. Deze release zal naar verwachting rond 1 april 2024 in productie genomen worden op Invantive Cloud.

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.