Verlaging cache geldigheid voor meer actuele cijfers na importeren in Power BI

Voor de meeste reguliere abonnementen geldt dat bij het importeren van data in Power BI bij herhaaldelijk vragen naar dezelfde informatie telkens hetzelfde antwoord gegeven wordt.

Het antwoord wordt niet volledig opnieuw opgehaald bij het bronplatform zoals Twinfield of Exact Online, maar geleverd uit een veel sneller zogenaamd cache. Dit is tot 1.000x sneller. Behalve de snelheidswinst beperkt dit ook het aantal calls naar de API’s van bronplatformen met circa 75%.

De levensduur van een cache wordt ingesteld op de database zoals beschreven op Differentiate OData4 for Power BI Cache Behavior.

Levensduur Cache voor Power BI

De cache levensduur moet binnen waardes liggen die afhankelijk zijn van het abonnement. De ondergrens is te vinden door de volgende acties:

  • Kies de menu-optie “Overeenkomsten”.
  • Kies de overeenkomst.
  • Kies de blauw onderlijnde productcode.
  • Zoek naar “Maximum cache lifetime for Bridge Online in seconds”.
  • De waarde hierachter is de ondergrens voor de cache.

Voor de reguliere abonnementen gold een waarde van 4 uur (14.400 seconden). Deze ondergrens is verlaagd naar 1 uur (3.600 seconden):

Ondergrens Bridge Online Levensduur Cache

Lagere Waarde Gebruiken

Standaard hebben alle databases een cache levensduur van 16 uur (voorheen 4 uur). Zelfs met verlaagde ondergrens zal de cache levensduur opgegeven bij de database er voor zorgen dat deze niet zondermeer gebruikt wordt.

Om gebruik te maken van de lagere ondergrens zodat meer actuele cijfers binnenkomen dienen de volgende stappen doorlopen worden:

  • Kies de menu-optie “Databases”.
  • Pas beide cache levensduren aan naar een lagere waarde.
  • Ververs het rapport.

Fair-use Policy

Merk op dat het gebruik van de lagere ondergrens qua caches bij een niet-optimaal samengesteld rapport kan leiden tot een zwaardere belasting. Hiervoor geldt een fair-use policy.

Indien er problemen zijn, dan is het mogelijk om binnen het kader van het abonnement een performance audit te laten uitvoeren zoals beschreven op Hoe laat ik een gratis Power BI performance audit uitvoeren?.