Cache only-modus voor Invantive Bridge Online: minder problemen als cloud-platform instabiel is

Wisselende stabiliteit cloud-platformen

Cloud-platformen staan vaak op grote afstand van de gebruikers. Ook al is het Internet in de praktijk erg betrouwbaar en doen de cloud-platformen hun best om een stabiele en voorspelbare ervaring te geven, dan nog kunnen problemen optreden zoals:

  • Sterk wisselende verwerkingstijden voor API-verzoeken, tot onwerkbaar traag aan toe.
  • Bestaande verbindingen die instabiel worden door introductie van een nieuwe versie van het cloud-platform.

Dit komt in aanvulling op problemen die Invantive zelf veroorzaakt door nieuwe releases van het Invantive Cloud-platform en bijbehorende infrastructuur.

De storingen zijn vaak niet voorspelbaar qua moment van optreden. ITIL-principes zoals een acceptatietest zijn meestal niet mogelijk op cloud-platformen: gebruikers kunnen vooraf geen acceptatietests uitvoeren op wijzigingen in software en infrastructuur, als die al vooraf of achteraf gecommuniceerd worden.

Veel storingen zijn binnen enkele uren na het ontstaan al opgelost, maar sommige storingen of clusters van storingen slepen zich voort over meerdere dagen of zelfs weken of maanden.

Pull-principe

De on-premises producten van Invantive bieden hiervoor een aantal voorzieningen door het gebruikte push-principe, maar Invantive Cloud maakt niet alleen de gegevens near real-time beschikbaar, maar ook storingen kunnen near real-time zichtbaar worden voor grote groepen gebruikers.

We ontvangen veel positieve reacties over de mogelijkheid om met Invantive Cloud vrij te kiezen uit de duizenden tabellen op alle platformen en near real-time gegevens op te halen, maar ook de afgelopen weken ook veel klachten over stabiliteitsissues op een cloud-platform zoals Exact Online. De huidige status kan Exact Online kan opgevraagd worden zoals beschreven in Hoe vraag ik de status van een Exact Online storing op?.

Impact Verminderen met Cache-only Modus

Uiteindelijk zullen langdurige storingen op een platform nooit volledig ondervangen kunnen worden, maar de zichtbaarheid en afhankelijkheid kan wel verkleind worden.

Invantive Cloud wordt hiervoor telkens verfijnd. Op termijn overwegen we sterk om naast het krachtige pull-principe ook - net zoals op de on-premises producten - een push-principe te gaan aanbieden: minder flexibel en minder real-time, maar wel betrouwbaarder doordat het cloud-platform en de consumptie volledig ontkoppeld worden (asynchroon).

Vanaf vandaag is een toevoeging beschikbaar die een gedeeltelijke ontkoppeling mogelijk maakt.

Indien een cloud-platform niet betrouwbaar werkt voor een specifieke database of zelfs groep van gebruikers, dan kunnen gebruikers de database in een “cache only” modus brengen.

Standaard worden verzoeken voor data via het OData4-protocol zoals vanuit Power BI en Azure Data Factory beantwoord met een kakelvers of enigszins belegen antwoord. De geldigheidsduur van dit antwoord kan ingesteld worden zoals beschreven in Verlaging cache geldigheid voor meer actuele cijfers na importeren in Power BI.

In “cache only”-modus worden OData4-verzoeken voor informatie uitsluitend beantwoord uit het Bridge Online OData4 response cache. Hierin is vrijwel altijd nog een antwoord te vinden en dat kan flitsend snel teruggegeven worden. Echter, de meest actuele cijfers zijn hierin niet verwerkt, maar in het geval van een calamiteit geeft een dergelijke uitwijkvoorziening vaak toch een antwoord waar men iets mee kan.

Niet elk dataverzoek kan beantwoord worden: data waar nooit eerder naar gevraagd is, kan ook niet aangeboden worden.

Cache-only Activeren

Aangezien de tijdigheid van de gegevens wijzigt vereist het activeren van “cache only”-modus een actie door de gebruiker.

Een gebruiker kan de “cache only”-modus van een database activeren:

  • kies de database in Invantive Cloud
  • vink de instelling “Gebruik Uitsluitend OData4 Cache” aan:
    Cache-only database
  • kies de knop “Opslaan”

Vanaf dat moment worden alle verzoeken via Invantive Bridge Online uitsluitend beantwoord uit de cache. Dataverzoeken voor bijvoorbeeld Exact Online verkooporders die niet voldoende recent in het cache geplaatst zijn geven een foutmelding.