Foutmelding uren Teamleader Orbit

Dezelfde fout als op Fout bij Teamleader Orbit reporting connector in query editor van PowerBI: 'C51FD7' - #6 speelt nu weer bij het importeren van de urenregels. Zit nu echt in hele serieuze tijdnood, is er iemand die me kan helpen?

Wat is de precieze foutmelding uit Systeemberichten, inclusief foutcode?

Is het mogelijk om een (geanonimiseerde) schermafdruk toe te voegen van de details van het downloadverzoek uit Bridge Online Monitoring?

Alles wat met urenregels te maken heeft komt niet verder dan de waiting for bridge-online.cloud.

De rest importeert en refresht probleemloos, ook de deals sectie waar ik gister problemen mee had

TeamleaderOrbitReporting DEFAULT BigQueryTimesheetEntries@tog
Waiting for bridge-online.cloud.
TLO_BDCDeals
Evaluation completed.
TLO_Users
Evaluation completed.
TLO_Clients

Kan uberhaupt niet in de Bridge Online Monitoring.

itgenscr212
Systeemfout.

TeamleaderOrbitReporting DEFAULT BigQueryTimesheetEntries@tog

Failed to save modifications to the server.
Error returned:
Cannot find table ‘TLO_Hours’.
Cannot find table ‘TLO_Hours’.
OLE DB or ODBC error: [DataSource.Error] OData:
Request failed:
Unable to connect to the remote server.

De getoonde foutmelding treedt op in Invantive Cloud. De achterliggende tekst uit Systeemberichten is:

The provider URL fragment can’t be determined for ‘OrbitReporting’.

Dit zal in de volgende release vervangen worden door de melding:

There are currently no configuration steps available for a data container based on ‘’.

Daarnaast zal voor Teamleader Orbit Reporting ook een setup-pagina toegevoegd worden.

Zijn er meldingen zichtbaar in Bridge Online Monitoring of in de Systeemberichten?

Om welke download-URL gaat het?

Dit is alles wat ik zie:

22-02-2024 12:49:20.236 itgenboe154 DataRetrieval Begin met gegevens opleveren.
15 22-02-2024 12:49:20.234 itgenboe150 DataRetrieval Het gegenereerde SQL-statement is: select t.*
from BigQueryTimesheetEntries@tog t
14 22-02-2024 12:49:20.222 itgenboe148 Request Begin verwerken van OData-verzoek.
13 22-02-2024 12:49:20.222 itgenire050 ResponseCache Haal niet-gecachete antwoord op.
12 22-02-2024 12:49:20.221 itgenire053 ResponseCache Werk de inhoud van de responscache bij.
11 22-02-2024 12:49:20.221 itgenire036 ResponseCache HTTP-response cache metagegevens ontbreken in permanente opslag.
10 22-02-2024 12:49:20.221 itgenire030 ResponseCache Sleutelelement in de responscache is vergrendeld.
9 22-02-2024 12:49:20.221 itgenire049 ResponseCache Wacht tot het sleutelelement in de responscache vergrendeld kan worden.
8 22-02-2024 12:49:20.221 itgenire029 ResponseCache Verzoeken kunnen worden beantwoord vanuit de responscache als het in de cache opgeslagen antwoord niet ouder is dan 57,600 seconden.
7 22-02-2024 12:49:20.221 itgentmm025 Throttle Slot verworven van 16 beschikbare slots op het abonnement.
6 22-02-2024 12:49:20.221 itgentmm036 Throttle Het abonnement staat 16 parallelle downloadslots toe waarvan 16 beschikbaar zijn. Wachten is niet nodig.
5 22-02-2024 12:49:20.221 itgentmm025 Throttle Het enige beschikbare slot voor dit specifieke verzoek is verworven.
4 22-02-2024 12:49:20.221 itgentmm031 Throttle Er is momenteel geen identieke aanvraag actief, dus u hoeft niet te wachten.
3 22-02-2024 12:49:20.221 itgentmm020 Throttle Pas de volgende begrenzingen toe: Op abonnement gebaseerde limiet van maximaal actieve verzoeken (beperkt parallellisme tot 16 actieve verzoeken), Samenvoegen identieke verzoeken (beperkt parallellisme tot 1 actieve verzoeken).
2 22-02-2024 12:49:20.219 itgenmme013 Monitoring Aanvraagheaders: Accept: application/json;odata.metadata=minimal;q=1.0,application/json;odata=minimalmetadata;q=0.9,application/atomsvc+xml;q=0.8,application/atom+xml;q=0.8,application/xml;q=0.7,text/plain;q=0.7, Connection: keep-alive, Host: bridge-online.cloud, User-Agent: Microsoft.Data.Mashup (Power Query documentation - Power Query | Microsoft Learn), Accept-Encoding: gzip, deflate, Authorization: (header aanwezig), MaxDataServiceVersion: 3.0, OData-MaxVersion: 4.0.
1 22-02-2024 12:49:20.219 itgenmme015 Monitoring GET-aanvraag voor /essense/odata4/TeamleaderOrbitReporting.DEFAULT.BigQueryTimesheetEntries@tog.

Wat er in de volgende update gebeurt heb ik momenteel weinig aan. Wat zijn de acties die ik nu kan uitvoeren zodat ik verder kan?

Advies 1 is om altijd de request ID (in de blauwe titelbalk) toe te voegen. Dat maakt het eenvoudiger mogelijk om te achterhalen op welk verzoek dit betrekking heeft.

Een van de mogelijke requests is 0HN1JKE0SHLKP:00000001.

Deze is na 9 minuten en 45 seconden geannuleerd en dat sluit aan bij de staande stappen.

Voor dit specifieke verzoek waren na 9 minuten nog 0 rijen binnengekomen vanuit Teamleader Orbit.

Om 12:49:20 UTC is een verzoek uitgezet bij Teamleader Orbit voor deze data. Hierop werd na 2 seconden een foutmelding teruggegeven: “Internal Server Error” door de Teamleader Orbit Reporting server (HTTP 500).

Hierbij werd de volgende foutmelding teruggegeven in een niet-OData3-compliant formaat:

ERR:Execution time exceed [2000]ms

met code itgenoda733, waardoor Invantive een itgenoda035 registreerde. Standaard gedrag bij Teamleader Orbit is om ook bij een Internal Server Error (HTTP 500) herhaaldelijk opnieuw te proberen.

In dit geval leidt dit na 10 minuten nog steeds niet tot resultaat. Uiteindelijk zal het retry-mechanisme nadat alle ingestelde pogingen zijn mislukt een foutmelding geven. Dit duurt meestal pakweg 30 minuten, zodat ook gedurende een upgrade van Teamleader Orbit Reporting de verwerking voortduurt.

Advies 2 is om contact op te nemen met Teamleader Orbit en naar de oorzaak van deze foutmelding te vragen. Mogelijkerwijs beperkt men de maximale duur tot 2000 seconden en zijn er optimalisaties nodig binnen Teamleader Orbit.

Binnen Invantive UniversalSQL zal gekeken worden of er een betere strategie denkbaar is, maar zelfs als de foutmelding eerder getoond wordt zal de data nog niet binnenkomen. Een eerste aanzet is om in ieder geval toch herhaaldelijk te proberen. Het is niet ongebruikelijk dat bij performance-gevoelige onderdelen data vanaf schijf in het snellere werkgeheugen gelezen moet worden, waardoor het uiteindelijk toch lukt.

In een volgende release na 24.0.71 zullen voor de afwijkingen van de HTTP- en OData3-standaard workarounds opgenomen zijn om de impact te verkleinen.

De adviezen blijven onverkort van toepassing, omdat hierdoor enkel de gevolgen beperkt worden.

Wanneer komt de volgende release?

De release is enkele dagen geleden in productie genomen.

In het menu rechtsboven kunt u het huidige versienummer vinden. Op dit moment is dat 24.0.84.

Ik kan nog altijd geen urenregels importeren. Zojuist mijn urenqueries verwijderd en de overige Teamleader Orbit queries (users, deals, clients, etc) probleemloos kunnen verversen. Als ik nu de urenregels weer probeer te importeren krijg ik deze fout itgentog028:

DataSource.Error: OData: Request failed: The remote server returned an error: (500) Internal Server Error. (The correlation name ‘CLIENT_31’ is specified multiple times in a FROM clause. (itgentog028, 839f6298-8dd7-4fb5-a24d-2519d573704c))
Details:
DataSourceKind=OData
DataSourcePath=https://bridge-online.cloud/acme/odata4/TeamleaderOrbitReporting.DEFAULT.BDCTimeEntries@tog
Url=https://bridge-online.cloud/acme/odata4/TeamleaderOrbitReporting.DEFAULT.BDCTimeEntries@tog

Een bericht is gesplitst naar een nieuw topic: Itgentog025 melding Teamleader Orbit

De foutmelding “The correlation name ‘CLIENT_31’ is specified multiple times in a FROM clause” met foutcode itgentog028 wordt door de Teamleader Orbit API teruggegeven bij het opvragen van deze lijst.

Advies is om met hun support contact op te nemen hoe het rapport dusdanig aangepast kan worden zodat de gewenste resultaten terugkomen.

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.

Dit topic is 7 dagen na het laatste antwoord automatisch gesloten. Nieuwe antwoorden zijn niet meer toegestaan.