Itgentpr064 melding bij opvragen Twinfield.Twinfield.AnnualReportTotalsMulticurrency uit Twinfield

De volgende foutmelding treedt op in Twinfield in het Query Tool 22.0.341:

itgentpr064
De volgende fouten zijn opgetreden bij de kolommen: regime moet worden geselecteerd.

Deze melding krijgen wij als we met de query tool de AnnualReportMulticurrency-tabel naar binnen willen halen.

Hoe kunnen we deze oplossen?

Wat is de exacte SQL-query die dit geeft?

Treedt het bij alle partities (“Twinfield Offices”) op of bij 1 specifieke?

De foutmelding klinkt alsof er een fiscaal of economisch regime meegegeven moet worden aan de query.

We gebruiken dit nu bij 1 administratie om te proberen.
Het regime geven we als volgt mee:

select * 
from  Twinfield.Twinfield.AnnualReportTotalsMulticurrency
where company_code = 1000 
and  fin_trs_head_regime = 'Commercieel'

Dank.

Het genoemde probleem treedt op bij zowel:

 • AnnualReportTotals (Twinfield browse code 040_1),
 • AnnualReportYtd (Twinfield browse code 050_1),
 • AnnualReportTotalsMulticurrency (Twinfield browse code 060).

Opgave van het fiscaal regime is bij specifiek bij deze drie tabellen verplicht geworden.

Regime in Twinfield bij een Boeking

De ingangsdatum van regimes is onbekend, maar hangt samen met de introductie van de nieuwe vaste activa module zoals beschreven in de Twinfield documentatie. Net zoals bijvoorbeeld AccountView ondersteunt Twinfield boekingen die alleen in een bepaald regime van toepassing zijn, zodat ondernemers onderscheid kunnen maken tussen een fiscale en commerciële waardering.

De introductie van regimes heeft het afgelopen jaar bij een aantal gebruikers geleid tot stabiliteitsproblemen van de Twinfield API’s. Deze zijn de afgelopen maanden niet meer geconstateerd.

Twinfield kent vier soorten regimes voor boekingen:

 • Algemeen (Generic)
 • Fiscaal (Fiscal)
 • Economisch (Economic)
 • Commercieel (Commercial)

Per bedrijf kunnen regimes geactiveerd worden. Vervolgens kan een regime bij een financiële transactie gebruikt worden. Het algemene regime is altijd beschikbaar; de andere regimes kunnen individueel geactiveerd worden.

De niet-algemene regimes werken als een delta-boeking t.o.v. het algemeen regime: selectie van het algemeen regime geeft alleen de boekingen terug in het algemeen regime terwijl selectie van een ander regime geeft alle boekingen terug in het algemeen regime, plus het gevraagde regime.

De basis is dus altijd het bedrag van het algemene regime, aangepast met de boekingen van precies één ander regime.

Gebruik van een regime heeft invloed op een aantal tabellen als er geen selectie wordt gemaakt qua regime:

Naam Gedrag 22.0.381 bij geen selectie
GeneralLedgerTransactions Alle boekingen
TransactionsToBeMatched Alle boekingen
TransactionList Alle boekingen
GeneralLedgerDetailsV3 Alle boekingen
GeneralLedgerIntercompanyV2 Alle boekingen
AnnualReportTotals Foutmelding itgentpr064
AnnualReportYtd Foutmelding itgentpr064
AnnualReportTotalsMulticurrency Foutmelding itgentpr064

Het is mogelijk om het regime mee te geven als volgt:

use ...

select FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT
,   fin_trs_head_regime
,   fin_trs_head_browseregime
from  Twinfield.Twinfield.AnnualReportTotals
where FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT = 'Generic'

Echter, deze kolom is in het resultaat leeg, waardoor client-side de gegevens weggefilterd worden. Dit is een bug in de werking van de Invantive SQL Twinfield driver. Er zal gewerkt worden aan een verbetering.

Door deze verbetering wordt filteren op regime mogelijk voor de genoemde acht tabellen. Of de kolom FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT zal hiervoor toegevoegd worden, of een viertal varianten zullen beschikbaar gesteld worden voor elk van de acht genoemde tabellen.

Goedemorgen, is er zicht op de verbetering of is dit inmiddels opgelost?

De benodigde aanpassingen zijn op dit moment nog niet doorgevoerd, maar worden wel verwacht voor verwerking.

In release 22.0.481 is het gebruik van de volgende tabellen weer mogelijk:

 • AnnualReportTotals
 • AnnualReportYtd
 • AnnualReportTotalsMulticurrency

Ze zullen allen de data teruggeven horende bij het Algemeen regime.

Voor de andere drie regimes zijn er varianten hiervan:

 • FiscalAnnualReportTotalsMulticurrency
 • FiscalAnnualReportTotals
 • FiscalAnnualReportYtd
 • EconomicAnnualReportTotalsMulticurrency
 • EconomicAnnualReportTotals
 • EconomicAnnualReportYtd
 • CommercialAnnualReportTotalsMulticurrency
 • CommercialAnnualReportTotals
 • CommercialAnnualReportYtd

Deze release zal in de loop van deze week ter beschikking komen op https://releasenotes.invantive.com.

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.