Itgenuuy545 Het e-mailadres ... is al gekoppeld aan een andere Invantive Cloud-identiteit

Bij aanmelden op Invantive Cloud krijg ik de volgende foutmelding:

itgenuuy545
Het e-mailadres … is al gekoppeld aan een andere Invantive Cloud-identiteit.
Neem s.v.p. contact op met Invantive Support om de identiteit en het e-mailadres opnieuw te koppelen.

Hoe los ik dit op?

Invantive Cloud heeft meerdere van elkaar geïsoleerde componenten om de authenticatie te verzorgen. De splitsing in geïsoleerde componenten maakt het moeilijker voor kwaadwillenden om zich ongeautoriseerd toegang te verschaffen. Tussen de componenten zitten relaties in meerdere richtingen die bij aanmelden gecontroleerd worden op consistentie.

Het account dat de itgenuuy545-foutmelding geeft had een onjuiste relatie die inmiddels is gecorrigeerd.

De oorzaak hiervan is zeer waarschijnlijk een correctie van het individuele e-mailadres van het account die door Invantive is doorgevoerd op verzoek. Deze correctie is niet volledig correct uitgevoerd en inmiddels gerepareerd.

Advies is om nogmaals aan te melden.

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.