Kan de waarde van een extra kolom met de naam 'ModifiedUtc' van tabel ... The server offset of the current user

Bij het opvragen van een maatwerkrapport op Exact Online treedt de volgende melding op:

image

itgeneor051
One or more errors occurred.
Kan de waarde van een extra kolom met de naam ‘ModifiedUtc’ van tabel ‘ExactOnlineREST.Subscription.SubscriptionLines’ niet ophalen.
The server offset of the current user could not be determined since the user is undefined.
Er is een onbekende fout opgetreden.

Deze foutmelding treedt incidenteel op als de Exact Online-verbinding niet meer betrouwbaar werkt.

Advies is om 20 minuten te wachten en het rapport nogmaals op te vragen.

Mocht het dan alsnog niet lukken, gelieve dan een antwoord toe te voegen.