Klaar voor de "nieuwe gulden" en eventuele euro-exit

Invantive software en de euro

Naar aanleiding van vragen van relaties kun je in deze bijdrage lezen hoe je de Invantive producten klaar kunt maken voor een situatie waarin eventueel de eurozone qua samenstelling verandert of de gulden opnieuw ingevoerd wordt. De informatie hierin is onder voorbehoud gezien de onzekerheden rondom de voortzetting van de euro en eventuele omzettingsscenario’s.

Deze bijdrage is relevant voor gebruikers van de build 42 of nieuwer van de producten Invantive Estate/Vision met een lopend onderhoudscontract. Voor oudere versies hoeft deze bijdrage niet van toepassing te zijn. Voor Invantive Control, Invantive Composition, koppelingen met financiële pakketten (zoals Axapta en Exact Globe) en maatwerk geldt dat de implementatiepartner ondersteuning kan bieden bij het onderhoud van calculatiesjablonen, documenten en maatwerk. Binnen Invantive Producer, Invantive Studio en Invantive Query Tool worden geen bedragen geregistreerd. Een euro-exit heeft naar verwachting geen invloed op de werking van deze producten.

Invantive Estate en Invantive Vision

In Invantive Estate/Vision kun je financiële projectgegevens afkomstig uit meerdere boekhoudingen voor meerdere juridische entiteiten consolideren. Hieraan kun je handmatig extra “zachte” informatie toevoegen zoals laatste schattingen. Uiteindelijk leidt dit tot een organisatiebreed overzicht van de project portfolio. Hierbij maakt het niet uit in welke juridische entiteit een project uitgevoerd wordt. Je kunt de project portfolio opvragen voor elk moment in het verleden. Deze behoefte bestaat vooral bij beursgenoteerde ondernemingen en bedrijven die onder toezicht staan van bijvoorbeeld DNB.

Ook kun je met Invantive Estate/Vision operationele activiteiten en processen afwikkelen zoals service management met werkbonnen, verkoop van woningen (“kopersfacturatie”) en verkoop (relatiegegevens en verkoopkansen).

Voor alle gebruikers: conversie

Voor alle gebruikers geldt dat bij een eventuele euro-exit een aantal aanpassingen nodig zijn aan Invantive Estate/Vision (buiten aanpassingen aan het financiële pakket):

  • De actuele bedragen dienen geconverteerd te worden, bijvoorbeeld prijzen in prijslijsten, realisatie cijfers uit de boekhouding, cashflows en prognoses. Ondersteuning door een consultant van Invantive is hierbij noodzakelijk.
  • Alle bedragen in het datawarehouse dienen geconverteerd te worden zodat het historische verloop van bedragen voor en na euro-exit op elkaar aansluiten.
  • De conversiemethode dient aangesloten te worden bij externe systemen zoals de boekhoudingen van de juridische entiteiten.

Er zijn volgens de huidige inzichten verder geen functionele aanpassingen nodig als je uitsluitend factureert naar relaties in Nederland en een zelfstandige juridische entiteit bent.

Voor complexe situaties: functionele aanpassingen

Er zijn mogelijkerwijs functionele aanpassingen nodig als:

  • je organisatie is onderdeel van een juridische entiteit die gevestigd is in het buitenland;
  • of je organisatie is onderdeel van een juridische entiteit die voor 2000 rapporteerde in een munteenheid anders dan de gulden;
  • of je organisatie factureert vanuit Invantive Estate of Invantive Vision aan relaties buiten Nederland waarbij het te verwachten is dat de afnemer een factuur in Nederlandse guldens niet zal accepteren.

Alle bedragen zijn in een functionele munteenheid, die momenteel normaliter de euro is. Afhankelijk van de situatie dien je per soort bedrag te bepalen in welke munteenheid de registratie zal gebeuren bij een euro-exit.

20120106-example-amount-invoiceline

Bijvoorbeeld bij een werkbon kan voor Nederlandse klanten een bedrag in Nederlandse Guldens op de prijslijst staan. Voor een klant in een land met een andere munteenheid kan gebruik gemaakt worden van een prijslijst die een kopie is van de Nederlandse prijslijst, maar dan met in de omschrijving een andere munteenheid. In het financiële pakket kun je vervolgens de juiste munteenheid kiezen. Eventuele wisselkoersverschillen dienen binnen het financiële pakket geboekt te worden

Voor financiële consolidatie dienen de realisatie cijfers uit de boekhouding omgerekend te worden naar de functionele munteenheid. De omrekening gebeurt op basis van een te bepalen wisselkoersmethodiek. Het is niet mogelijk en zal ook niet mogelijk worden om de financiële consolidatie van projecten uit te voeren met meerdere munteenheden. Prognose mutaties door wisselkoersverschillen dienen extracomptabel bepaald te worden en eventueel ingeboekt binnen het project.

Zodra nieuwe informatie beschikbaar komt over de mogelijkheden en beperkingen van Invantive Estate/Vision bij een eventuele euro-exit zullen die gepubliceerd worden.