Koppeling met Bridge-Online ligt eruit: (404) Niet gevonden

Bij het verversen van mijn gegevenssets in Power BI krijg ik de volgende melding:

De sleutel komt met geen enkele rij in de tabel overeen.

In de Power Query editor krijg ik de volgende melding:

DataSource.NotFound:
OData:
Aanvraag mislukt (404):
De externe server heeft een fout geretourneerd:
(404) Niet gevonden.
Details:

Ik heb al geprobeerd om via de instellingen voor de gegevensbron de machtiging te verwijderen en opnieuw in te stellen, echter zonder succes.

Voor al mijn dashboards geldt hetzelfde probleem.

Gaat er aan de kant van de Bride Online iets mis? Hoe zou ik dit kunnen verhelpen.

Vanmiddag is release 22.0.473 in productie genomen. Hierin zitten behalve een aantal verbeteringen voor een aantal platformen ook een aanpassing voor verbeterde compatibiliteit met “rare” tabelnamen zoals tabelnamen met Unicode-tekens.

Deze verbetering blijkt niet goed te werken of verkeerd geactiveerd te zijn. De release is daarom teruggedraaid naar de vorige versie.

E.e.a. zou vanaf 15:15 weer moeten werken als voorheen.

Er zal bestudeerd worden hoe de oorzaak weggenomen kan worden. In verband met de aankomende “frozen period” vanwege jaareinde wordt de nieuwe release hetzij deze week nog in productie genomen, hetzij pas na circa 15 januari.

Deze vraag is automatisch gesloten na tenminste 2 weken inactiviteit nadat een mogelijk passend antwoord is gegeven. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.