Mogelijk breaking change: ID velden van Loket API SQL connector van varchar2 naar guid

Met ingang van release 20.1.423 voor de on-premise producten en de Invantive Cloud release van 17 mei 2021 is het datatype gewijzigd van een aantal velden in de Loket tabellen.

Los van kleine wijzigingen is dit vooral merkbaar aan het massaal omzetten van ID-velden van het varchar2 datatype naar guid (een “Global Unique Identifier”, ook wel bekend als uuid).

Veel platformen die gegevens verwerken met Invantive SQL hebben hier geen last van, maar op een aantal platformen zoals Power BI kan het nodig zijn om het datatype van bestaande modellen met de hand te wijzigen. De datatypes zijn op te vragen met een query zoals:

select name
,      database_data_type
from   systemtablecolumns@datadictionary
where  table_name = 'EmploymentWorkingHours'
order
by     position

met als resultaat: