OLE DB or ODBC error + internal server error na reparatie database voor PowerBI

Vanochtend moest onze database gerepareerd worden. Nu heb ik dit toen gedaan en wanneer ik ons PowerBI bestand wil verversen dan krijg ik de volgende error:

OLE DB or ODBC error:
[DataSource.Error] OData:
Request failed:
The remote server returned an error: (500) Internal Server Error.

Alle vervolgende dingen geven de volgende error aan:

OLE DB or ODBC error: Exception from HRESULT: 0x80040E4E

Weten jullie hoe dit op te lossen is?

Is het mogelijk om een (geanonimiseerde) schermafdruk van de details van het verzoek in Invantive Bridge Online Monitoring toe te voegen zoals beschreven in Meer inzicht met nieuwe Bridge Online Monitoring?

De details vindt u door te klikken op het downloadverzoek welke het onderwerp van dit onderwerp representeert.

Gelieve tenminste de volgende gegevens zichtbaar te laten:

  • de titelbalk met de request ID,
  • de statuscode, netwerkgrootte en tijdstippen in de linkerkolom,
  • de foutcode en foutmelding helemaal onderaan in de linkerkolom,
  • de gehele rechterkolom.

Hopelijk schept dit meer duidelijkheid!

Dit betreft een ander verzoek, namelijk de download van vertalingen (translations.js). Deze is geslaagd zonder error (status 200, geen berichtcode).

Verzoek is om het gerefereerde artikel nogmaals te bestuderen en het betrokken downloadverzoek toe te voegen.