Ontbrekend veld 'Beslissingsdatum' in Deals tabel Teamleader

Ik kan het veld ‘Beslissingsdatum’ niet terugvinden in de Deals tabel via Invantive Bridge Online. Deze zou in de Deals tabel moeten staan, maar is niet terug te vinden. Is deze in een andere tabel beschikbaar of überhaupt niet aanwezig?

Dit zou in de twee Deals tabellen (zowel V1 als V2) moeten zitten:

Voorbeeld op basis van deal 13:

SQL query:

select 'v2' versie
,      estimated_closing_date
from   v2.deals
where  reference = 13
union all
select 'v1'
,      close_date
from   v1.deals t
where  quotation_nr = 13

met als resultaat:

beslissingsdatum in tabellen

Merk op dat de tijdsas verschilt; dat komt door het CET/UTC-tijdzoneverschil. Mogelijkerwijs dat dit op Teamleader in de toekomst nog beter gaat werken.

Dit was het veld, wat wij zochten. Wij hebben het dan met een join kunnen oplossen. Wel zou het fijn zijn een atlas van de velden en tabellen te hebben. Verder zijn wij tegen volgende foutmelding gelopen bij het testen:

500 itgenboe022: Missing HTTP context on get new OAuth token for data container.

Dit gebeurt bij een query, die wij niet gewijzigd hebben en die tot nu toe vlekkeloos gelopen heeft. Dus de originele vraag beschouw ik als beantwoord. Dank je wel voor de vlotte oplossing.

De lijst van Teamleader velden en tabellen is op verschillende manieren op te vragen, zie hiervoor Waar vind ik de lijst van tabellen en velden van Teamleader?. Gelieve voor de itgenboe022 melding een apart topic te maken omdat het niet samenhangt met het onderwerp van dit topic. Mocht het reproduceerbaar zijn, gelieve dan de stappen er bij te vermelden.