Ontbrekende grootboekrekening in TransactionLinesIncremental

Ik zoek de tabel met boekingen uit de Exact Online administraties. Ik heb TransactionLinesIncremental gevonden, maar mis een aantal velden. Voor bijvoorbeeld grootboekrekening is er wel een veld GLAccount met een hexadecimaal getal, maar niet het nummer van de kaart.

Hoe kan ik die vinden?

De tabel TransactionLinesIncremental bevat bewust niet de afgeleide gegevens, zoals relatienaam, administratienaam of grootboekrekeningnummer.

Deze afgeleide gegevens kunnen eenvoudig toegevoegd worden door bijvoorbeeld de volgende tabellen op te nemen in het Power BI-model:

De reden waarom het verstandig is om deze *Incremental-tabellen zo aan te bieden staat beschreven op Verzoek finetunen incremental tabellen Exact Online - #2 door guido.leenders.

Platgeslagen boekingsinformatie

De tabel TransactionLinesIncremental is de snelste manier om zelfs bij grote aantallen administraties alle boekingen op te vragen en vraagt weinig capaciteit bij Exact Online. Meer uitleg over deze groep van tabellen is te vinden op Snel en met minder API-calls Exact Online uitlezen met de incrementele "sync API"-tabellen.

Als de administratie zeg maximaal 500.000 regels bevat, dan kan ook de voorganger gebruikt worden: TransactionLinesBulk. In deze tabel staan ook de boekingen, maar staat ook de afgeleide informatie zoals het nummer van de grootboekkaart.

Let wel op; het gebruik van platgeslagen data is minder handig in combinatie met Power BI. Er worden vaak makkelijker fouten gemaakt in het datamodel en de relaties.

Andere Alternatieven

Het gebruik van TransactionLines (zonder achtervoegsel Bulk of Incremental) in het algemeen is af te raden voor rapportagedoeleinden; deze is veel langzamer.

Naast voor gebruik met Power BI en Power Query is mogelijk het Get My Report-rapport “Boekingsregels” handig. Dit rapport bevat dezelfde informatie uit het grootboek, maar wordt door Invantive onderhouden en levert een kale Excelsheet op voor verdere verwerking.