Ophalen Belastinggegevens Exact Online Salaris via tabellen / API

Is het mogelijk om de gegevens op het scherm “Medewerker | Belastingdienst” in Exact Online Salaris massaal van meerdere medewerkers op te halen via de Exact Online API / tabellen van Invantive SQL?

Op dit moment is het niet mogelijk om via de tabellen / API’s de Belastingdienst gegevens op te halen.

Het “Algemeen” deel is wel op te vragen via een tabel; dit zijn velden die niet regelmatig wijzigen.

De velden onder Belastingen wijzigen wel regelmatig (behoudens de tabel (groene/witte)). Het zijn vrije velden en ze zitten momenteel niet in een Exact Online API / Invantive tabel.