Ophalen Belastinggegevens Exact Online Salaris via tabellen / API

Is het mogelijk om de gegevens op het scherm “Medewerker | Belastingdienst” in Exact Online Salaris massaal van meerdere medewerkers op te halen via de Exact Online API / tabellen van Invantive SQL?

Op dit moment is het niet mogelijk om via de tabellen / API’s de Belastingdienst gegevens op te halen.

Het “Algemeen” deel is wel op te vragen via een tabel; dit zijn velden die niet regelmatig wijzigen.

De velden onder Belastingen wijzigen wel regelmatig (behoudens de tabel (groene/witte)). Het zijn vrije velden en ze zitten momenteel niet in een Exact Online API / Invantive tabel.

Deze vraag is automatisch gesloten na tenminste 2 weken inactiviteit nadat een mogelijk passend antwoord is gegeven. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.