Periodes voor kolommenbalans uit SnelStart

Voor het opvragen van de kolommenbalans gebruik ik nu een view zoals:

create or replace view Entiteiten
as
select '001' Entiteit
,   'ACME1' Naam
union all
select '002' Entiteit
,   'ACME2' Naam
;
create or replace view Periodes
as
select day_date
,   to_char(day_date, 'YYYYMM') Period
from  Calendar@DataDictionary
where iso_year_number >= 2018
and  iso_year_number <= year(sysdateutc)
and  day_in_month = 1
;
create or replace view GrootboekrekeningenAll
as
select '001' Entiteit
,   t.*
from  SnelStart.Grootboek.Grootboekrekeningen@snr01 t
union all
select '002' Entiteit
,   t.*
from  SnelStart.Grootboek.Grootboekrekeningen@snr02 t
;
create or replace view KolommenBalansenAll
as
select '001' Entiteit
,   pde.Period
,   gbg.RekeningCode
,   gbg.Nummer
,   gbg.grootboekFunctie
,   gbg.grootboekRubriek
,   kbs.*
from  Periodes@DataDictionary pde
join  kolommenbalansenbystartandeinde@snr01(pde.day_date, add_months(pde.day_date, 1)) kbs
join  GrootboekRekeningen@snr01 gbg
on   gbg.id = kbs.grootboekIdentifier_id
union all
select '002' Entiteit
,   pde.Period
,   gbg.RekeningCode
,   gbg.Nummer
,   gbg.grootboekFunctie
,   gbg.grootboekRubriek
,   kbs.*
from  Periodes@DataDictionary pde
join  kolommenbalansenbystartandeinde@snr02(pde.day_date, add_months(pde.day_date, 1)) kbs
join  GrootboekRekeningen@snr02 gbg
on   gbg.id = kbs.grootboekIdentifier_id

Hoe kan ik de periodes slimmer opvragen uit SnelStart zelf?

SnelStart biedt geen faciliteiten voor een periodekalender zoals dat in sommige andere boekhoudpakketten wel voorkomt.

Echter, Invantive-releases vanaf 21 juli 2023 zullen ter ondersteuning de volgende views bevatten voor SnelStart voor meer gebruiksgemak in Power BI:

 • FinancielePeriodes: periodes voor 7 jaren voorafgaand aan huidige jaar en 1 jaar na het huidige jaar.
 • FinancieleJaren: jaren voor 7 jaren voorafgaand aan huidige jaar en 1 jaar na het huidige jaar.
 • KolommenBalansPerPeriode: creditmutaties, debetmutaties en saldo van mutaties voor alle genoemde periodes.
 • KolommenBalansPerJaar: creditmutaties, debetmutaties en saldo van mutaties voor alle genoemde jaren.
 • OpeningsbalansPerJaar: openingsbalans credit, debet en saldo voor alle genoemde jaren.

Aangezien SnelStart de openingsbalans in periode 1 boekt komende vanaf bijvoorbeeld rekening 2100, bevat de view KolommenBalansPerPeriode ook de openingsbalans.

Voor consolidatie van meerdere SnelStart-administraties volgt u de instructies in Data uit meerdere SnelStart-administraties consolideren.

Een voorbeeld voor een real-time geconsolideerde kolommenbalans uit SnelStart vindt u in Hoe maak ik een geconsolideerde Excel-kolommenbalans met saldi uit een query Power Query?.

Dit topic is 7 dagen na het laatste antwoord automatisch gesloten. Nieuwe antwoorden zijn niet meer toegestaan.