POST/PUT Exact Online via Invantive Cloud

Ik heb een vraag over het uitvoeren van POST en/of PUT requests. Is het mogelijk om deze requests uit te voeren naar Exact Online via de OData feed(s) van Invantive Cloud?

Zo ja, betekent dit dat data via een externe applicatie (bijv. Microsoft Azure) is aan te passen en vervolgens via een POST en/of PUT request door te sluiten naar Exact Online?

Dit is op dit moment voor zover bekend niet mogelijk en by design zijn er ook geen plannen om PUT/POST/PATCH/DELETE en andere OData4-methodes toe te voegen.

Voor het wijzigen is het gebruik van App Online een handige oplossing. Een paar voorbeelden zijn te vinden in:

1 Like

Met welke van bovenstaande links is het mogelijk om met behulp van App Online gegevens te wijzigen in Exact Online?

De gegevens die ik zou willen wijzigen, bevinden zich in de ExactOnlineREST.Views.PjtTimeTransactionsIncremental@eol tabel.

De links zelf zijn maar voorbeelden. De geadviseerde aanpak is om een Invantive SQL-statement te maken dat de gegevens in ExactOnlineREST..PjtTimeTransactions muteert, bijvoorbeeld een insert, update of synchronize.

Hierin spelen een groot aantal designkeuzes afhankelijk van de use case. Advies is om een consultant met ervaring van Exact Online en Invantive SQL hierbij te betrekken.

1 Like

Het zijn allemaal bestaande records die geüpdatet moeten worden. Deze records hebben een specifieke kolom die geüpdatet moet worden (het is dus per record maar één value die aangepast moet worden).

Zijn deze consultants binnen jullie bedrijf aanwezig of zijn deze consultants extern beschikbaar?

Het zou dan kunnen (er van uit gaande dat de API het ondresteunt) met een applicatiemodule met daarin:

begin
 -- Haal WAARDE en CRITERIUM op uit de URL via http_cloud package.
 -- Eventueel divisie instellen via "use".
 --
 -- Werk bij, per stuk of voor meerdere tegelijk.
 --
 update ExactOnlineREST..PjtTimeTransactions
 set  VELD = WAARDE
 where CRITERIUM
 ;
end;

Het klinkt als een relatief eenvoudige; een consult van een uur moet voldoende zijn. Een collega zal contact opnemen.

1 Like

Kan de code die in dit voorbeeld wordt gegeven gebruikt worden in de Invantive SQL Editor? In dit geval zou het mogelijk moeten zijn om de records in de Exact Online tabel ExactOnlineREST.Views.PjtTimeTransactionsIncremental@eol te updaten middels het update-statement i.p.v. een directe PUT-request, als ik het goed begrijp. Is ergens een gedetailleerde beschrijving van de SQL-language beschikbaar? In dit geval zou ik het kunnen testen op uurregels die ik als test aanmaak.

In de Invantive Cloud SQL Editor kunnen zowel SQL-statements als de bovengetoonde PSQL uitgevoerd worden.

De Invantive SQL-grammatica is te vinden op:

Advies is echter om stuk training te zoeken als dit de eerste keer is dat Exact Online bijgewerkt wordt. Zo is PjtTimeTransactionsIncremental@eol by design een read-only tabel en kan een onjuiste update leiden tot gevolgschade doordat er bijvoorbeeld verkeerde rijen bijgewerkt worden.

1 Like

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.

1 Like